Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311409 J: Johdatus rikostaloustieteeseen, 5 op 
Tunniste 5311409  Voimassaolo 01.06.2011 -
Nimi J: Johdatus rikostaloustieteeseen  Lyhenne J: Johdatus rik 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0327 Oikeustaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Mia Kilpeläinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa arvioida taloustieteellisestä näkökulmasta kriminalisointien tarvetta, rikollisuuden määrään vaikuttavia tekijöitä ja kriminaalipolitiikan kustannustehokkuutta. 

 
Sisältö 

Opintojaksolla tutustutaan kriminalisoinnin tarpeeseen, taloustieteelliseen analyysiin rikollisen käyttäytymisestä sekä kriminaalipolitiikkaan. 

 
Suoritustavat 

Opintojaksolla työskennellään Digicampus-alustalla, jossa on saatavilla verkkoluentoja ja harjoitustehtäviä sekä muuta oheismateriaalia opintojakson keskeisistä teemoista. Omatoiminen perehtyminen oppimateriaaliin ja oppimateriaalin tenttiminen Digicampuksessa.

 
Oppimateriaalit 

Määttä – Pihlajamäki 2003: Rikoksen hinta. Taloustieteellinen näkökulma rikosoikeushistoriaan.   

Cooter - Ulen 2011: Law and Economics, 6th edition, luvut 12-13. 

Hellman – Alper 2000: Economics of Crime. Theory and Practice. Fifth Edition. 

Digicampus-alustalla olevat videot ja muu oheismateriaali.

 
Opettajat 

Mia Kilpeläinen

 
Edellytykset 

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi Oikeustaloustieteen perusteet -opintojakson jälkeen. 

 
Lisätietoja 

Opintojakso sisältyy myös rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopintoihin. 

Opintojaksolla on käytössä Digicampus-alusta (https://digicampus.fi/enrol/index.php?id=367). Kurssiavain Digicampus-alustalle on opintojakson koodi. Opintojaksolle ei tarvitse ilmoittautua erikseen Weboodissa.

Kesäkuussa oleva tentti on osa kesäopintoja. Tentti arvioidaan elokuussa, mutta suorituspäivämäärä merkataan kesäkuulle.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt J: Johdatus rikostaloustieteeseen, ILMOITTAUTUMINEN Digicampus-tenttiin  Verkkotentti  Mia Kilpeläinen  09.06.21