Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311409 J: Johdatus rikostaloustieteeseen, 5 op 
Tunniste 5311409  Voimassaolo 01.06.2011 -
Nimi J: Johdatus rikostaloustieteeseen  Lyhenne J: Johdatus rik 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0327 Oikeustaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Mia Kilpeläinen 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa