Opintojakso
Näytä opetustapahtumat
5311409 J: Johdatus rikostaloustieteeseen, 5 op 
Tunniste 5311409  Voimassaolo 01.06.2011 -
Nimi J: Johdatus rikostaloustieteeseen  Lyhenne J: Johdatus rik 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0327 Oikeustaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Mia Kilpeläinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa arvioida taloustieteellisestä näkökulmasta kriminalisointien tarvetta, rikollisuuden määrään vaikuttavia tekijöitä ja kriminaalipolitiikan kustannustehokkuutta. 

 
Sisältö 

Opintojaksolla tutustutaan kriminalisoinnin tarpeeseen, taloustieteelliseen analyysiin rikollisen käyttäytymisestä sekä kriminaalipolitiikkaan. 

 
Suoritustavat 

Johdattelevat luennot (12 t, vapaaehtoiset), joista opiskelija voi tehdä noin 10-sivuisen oppimispäiväkirjan. Oppimispäiväkirjasta saa 1-5 lisäpistettä tenttiin. Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja kirjallisuuden tenttiminen yleisenä tenttipäivänä. 

 
Oppimateriaalit 

Määttä – Pihlajamäki 2003: Rikoksen hinta. Taloustieteellinen näkökulma rikosoikeushistoriaan.   

Cooter - Ulen 2011: Law and Economics, 6th edition, luvut 12-13. 

Hellman – Alper 2000: Economics of Crime. Theory and Practice. Fifth Edition. 

 
Opettajat 

Mia Kilpeläinen

 
Edellytykset 

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi Oikeustaloustieteen perusteet -opintojakson jälkeen. 

 
Lisätietoja 

Opintojakso sisältyy myös rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopintoihin. 

Ei luennoida lv. 2018-2019, suoritettavissa ainoastaan kirjatenttinä.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa