Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5212221K Yrityspeli, 6 op 
Tunniste 5212221K  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Yrityspeli  Lyhenne Yrityspeli 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0324 Liiketaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kauppatieteet, Joensuu (J) 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa