Opintojakso
Näytä opetustapahtumat
1145006 Research Project Management, 2 op 
Tunniste 1145006  Voimassaolo 01.01.2011 -
Nimi Research Project Management  Lyhenne Research Projec 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tohtorikoulu 

Opettajat
Nimi
Merja Lyytikäinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan jatko-opiskelija

  • tuntee projektinhallinnan perusteet sekä loogisen viitekehyksen lähestymistavan (LFA),
  • osaa soveltaa niitä ja yleisiä projektinhallinnan työkaluja (WSB, Ganttin kaavio jne.) omaan tutkimusprojektiinsa,
  • ymmärtää ryhmätyöskentelyn dynamiikkaa ja monikulttuurisen työskentely-ympäristön erityispiirteitä sekä
  • ymmärtää hyvän ryhmätyön, johtajuuden ja kommunikaation merkityksen projektien onnistumiselle.
 
Sisältö 

Opintojakso sisältää kuusi teoriaosaa: 1) projektinhallinnan perusteet ja LFA, 2) ihmisten ja projektien johtaminen, 3) projektitiimit ja ryhmätyöskentelyt ominaispiirteet, 4) monikulttuurinen työskentely-ympäristö, 5) kommunikaatio projekteissa ja 6) tutkimusprojektinhallinta. Lisäksi opintojaksoon kuuluu itsenäinen harjoitustyö tutkimusprojektinhallinnasta sekä ryhmätyönä tehtävä harjoitusprojekti.

 
Suoritustavat 

Itsenäinen opiskelu

 
Toteutustavat 

Verkkokurssi

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty-hylätty.

 
Opettajat 

Merja Lyytikäinen

 
Edellytykset 

tohtoriopiskelijat

 
Ajankohta 

Järjestetään vuosittain

 
Lisätietoja 

Yliopistonlehtori Merja Lyytikäinen (p. 050 360 6382, merja.lyytikainen@uef.fi)

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Research Project Management  Verkkokurssi  Merja Lyytikäinen  09.01.19 -21.02.19

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa