Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
1145006 Research Project Management, 2 op 
Tunniste 1145006  Voimassaolo 01.01.2011 -
Nimi Research Project Management  Lyhenne Research Projec 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tohtorikoulu 

Opettajat
Nimi
Merja Lyytikäinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija

  • tuntee projektinhallinnan perusteet ja osaa soveltaa niitä ja yleisiä projektinhallinnan työkaluja (WSB, Ganttin kaavio jne.),
  • ymmärtää hyvän johtajuuden elementit ja vaikutukset projektin onnistumiselle,
  • ymmärtää ryhmätyöskentelyn dynamiikkaa ja tietää kuinka hyvää yhteistyötä voidaan edistää,
  • tunnistaa monikulttuurisen työskentely-ympäristön erityispiirteitä
  • tuntee projektiviestinnän perusteet ja osaa laatia kommunikaatio- ja vuorovaikutussuunnitelman sekä
  • osaa soveltaa projektinhallinnan taitoja tutkimusprojektiin.
 
Sisältö 

Opintojakso sisältää kuusi teoriaosaa: 1) projektinhallinnan perusteet ja LFA, 2) ihmisten ja projektien johtaminen, 3) projektitiimit ja ryhmätyöskentelyt ominaispiirteet, 4) monikulttuurinen työskentely-ympäristö, 5) kommunikaatio projekteissa ja 6) tutkimusprojektinhallinta. Lisäksi opintojaksoon kuuluu itsenäinen harjoitustyö tutkimusprojektinhallinnasta sekä ryhmätyönä tehtävä harjoitusprojekti.

 
Suoritustavat 

Verkkokurssi, joka koostuu esittelyluennosta (joka tallennetaan), itsenäisestä opiskelusta, yksilötehtävästä sekä ryhmänä laadittavasta miniprojektisuunnitelmasta.

Kurssin materiaalit ovat englanninkieliset mutta kurssin tehtävät voi tehdä suomeksi.

 

 
Toteutustavat 

Verkkokurssi Teams-ympäristössä

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty-hylätty.

 
Opettajat 

Merja Lyytikäinen

 
Edellytykset 

tohtoriopiskelijat

 
Ajankohta 

Järjestetään vuosittain tammi-helmikuussa

 
Lisätietoja 

Yliopistonlehtori Merja Lyytikäinen (p. 050 360 6382, merja.lyytikainen@uef.fi)

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu Research Project Management  Verkkokurssi  Merja Lyytikäinen 
10.01.22 14.00-15.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa