Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
2424300 Sielunhoidon soveltavat opinnot, 20 op 
Tunniste 2424300  Voimassaolo 01.01.2011 -
Nimi Sielunhoidon soveltavat opinnot  Lyhenne 2424300 
Laajuus20 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä 540
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika3.-5. opintovuosi 
Vastuuyksikkö Läntinen teologia (J) 

Opettajat
Nimi
Suvi Saarelainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Sielunhoidon soveltavat opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa ja analysoida sielunhoitoon liittyviä teologisia, lääketieteellisiä, psykologisia ja hoitotieteellisiä kysymyksiä ja toimintatapoja sekä soveltaa oppimaansa ihmisen kokonaisvaltaiseen hoitoon
 • määritellä sielunhoidon tehtävän osana ihmisen kokonaisvaltaista hoitoa
 • osaa kuvata sielunhoitotyössä kohdattavia tyypillisimpiä mielenterveyden häiriöitä sekä niiden hoitamisen käytäntöjä
 • tunnistaa hoitotieteellisen toiminnan perusteet, eettiset lähtökohdat ja hoitotieteellisen tiedon luonteen
 • analysoida oman persoonallisuutensa ja työtapansa vaikutusta toimintaansa sielunhoitajana
 
Sisältö 

A-osiossa perehdytään kokonaisvaltaiseen ihmisen kohtaamiseen, hoidon eettisiin kysymyksiin sekä mielenterveyden häiriöihin. B-osion työssäoppimisjaksolla opiskelija harjoittaa keskustelutaitojaan sielunhoidollisissa tilanteissa sekä ryhmä- että yksilötyöskentelyn kautta syventää oppimaansa.

A-osio

 • 2424306 Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen 4 op
 • 2424307 Johdatus psykoterapiaan ja psykiatriaan 4 op

B-osio

 • 2424305 Sielunhoidon soveltavien opintojen työssäoppimisjakso 12 op
 
Edellytykset 

Suorittaessaan opintokokonaisuutta, edeltävinä opintoina vaaditaan teologian kandidaatin tutkinto. A osion kurssit ovat kuitenkin avoimia ja niitä opiskelija voi suorittaa vapaasti opintojen aikana. Teologian kandidaatin tutkielmaa edellytetään, kun opiskelija hakeutuu osiolle B.

 
Ajankohta 

A-osion kurssit toteutetaan 1. ja 2. perioidissa. B-osio toteutetaan 4. perioidissa.

 
Tarjontatieto 
 • A-osion kurssit ovat kaikille avoimia
 • B-osion harjoitteluun valitaan hakemenettelyn kautta. Haku on vuosittain toukokuussa. Haussa valitaan 6-8 opiskelijaa suorittamaan opintojakso.
 • Kiintiö jatkuville oppijoille 2. Jatkuvia oppijoita voidaan ottaa enemmän, jos ryhmässä on tilaa ja he täyttävät opintojaksolle vaadittavat kriteerit.
 
Lisätietoja 

Opetuksen kieli
suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa