Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8014201 Kiina 1, 4 op 
Tunniste 8014201  Voimassaolo 01.09.2010 -
Nimi Kiina 1  Lyhenne Kiina 1 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, yhteiset (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tervehtiä, esittäytyä ja kertoa perustietoja perheestään. Opiskelija oppii myös yksinkertaisia perusfraaseja arjen vuorovaikutustilanteisiin, esimerkiksi ostoksilla ja ravintolassa käynteihin. Kurssi painottaa puhekieltä, jota opiskellaan pinyin-apukielen avulla. Kurssilla opiskellaan perustiedot merkkien historiasta ja rakenteesta, mutta merkkejä opiskellaan pääasiassa itsenäiseen työskentelyyn ohjaavan materiaalin sekä erilaisten sanakirjasovellusten avulla. Tavoitteena on oppia sekä tunnistamaan että kirjoittamaan 100–150 kirjoitusmerkkiä. Kiinalaisen kulttuurin opiskelu integroidaan osaksi kielen opiskelua.

 
Sisältö 

Opintojaksolla opiskellaan osaamistavoitteissa mainittuihin tilanteisiin tarvittavaa sanastoa, merkkejä sekä kielen rakenteita ja harjoitellaan toimimaan tavoitteidenmukaisissa viestintätilanteissa kiinaksi. Kirjoitusmerkkien opetus sidotaan tukemaan puhekielen opetusta.

 
Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen, kurssiin kuuluvat tehtävät (esimerkiksi puhe- ja merkkiharjoitukset sekä kulttuuriessee) sekä kurssikoe.

Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 50 %.

Kurssipaikan varmistaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja mahdolliseen tenttiin osallistuminen edellyttävät läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen eikä opiskelijalla ole oikeutta osallistua opintojakson tenttiin eikä uusintatenttiin.

 
Toteutustavat 

Kurssin työmuotoina ovat oppituntien opetustuokiot sekä pari- ja ryhmäharjoitukset ja ohjattu itseopiskelu. Kontaktiopetusta on 48 tuntia ja sen lisäksi itsenäistä työskentelyä noin 60 tuntia. Kontaktiopetuksen maksimimäärästä (48 tuntia) osa voidaan järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla. Kurssi etenee nopeasti ja asioiden omaksuminen edellyttää kontaktiopetukseen osallistumisen lisäksi säännöllistä itseopiskelua

 
Oppimateriaalit 

New Practical Chinese Reader 1, Textbook, 3rd Edition (kappaleet 1 – 2)

Lisäksi opettajan jakama itsenäiseen työskentelyyn soveltuva merkkimateriaali, muu materiaali ja verkkoaineisto.

 
Arvosteluperusteet 

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen (vähintään 50 %) ja loppukoe. Kurssin arvosana (5-0) on loppukokeen arvosana. Alin hyväksytty suoritus on 65 % loppukokeen maksimipistemäärästä.

Mikäli opiskelijan suoritus on hylätty, on opiskelijalla oikeus osallistua uusintatenttiin. Kurssin uusintatenttipäivä on noin kuukauden kuluessa kurssitentistä. Tämän jälkeen uusintatenttiin voi osallistua, kun kurssi järjestetään seuraavan kerran. Uusintatentteihin ilmoittaudutaan kurssin opettajalle sähköpostitse viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä.

 
Edellytykset 

0-tasolta alkava opintojakso; Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotaso A1.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on suunnattu kaikkien tieteenalojen opiskelijoille.

Kiintiö avoimen yliopiston opiskelijoille 5 / ryhmä.

 
Kampus 

Joensuu ja Kuopio

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa tai osaa siitä ei voi korvata muulla suorituksella.

Opetuksen kieli
suomi, englanti ja kiina

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa