Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622223 R-kieli, 2 op 
Tunniste 3622223  Voimassaolo 01.08.2010 -
Nimi R-kieli  Lyhenne
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija saavuttaa riittävät R-ohjelman käyttötaidot osallistuakseen tilastotieteen aineopintokursseille.

 
Sisältö 

R- ohjelman peruskäyttö, yksinkertaiset kuvat, aineiston lukeminen ja yksinkertaisten analyysien tekeminen, matriisinen ja vektorien käyttö, ehtolauseet, silmukat ja funktiot.

 
Suoritustavat 

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen käyttäen Moodlesta löytyvää itseopiskelupakettia. Kurssin voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Kurssin suoritusohjeet ja materiaalit ovat Moodlessa sivulla http://moodle.uef.fi/course/view.php?id=3749. Kurssille ei tarvitse ilmoittautua WebOodissa

  
Toteutustavat 

Itseopiskelukurssi 

 
Oppimateriaalit 

Venables, Smith and the R core team. An introduction to R. Luettavissa  https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.pdf

 
Arvosteluperusteet 

Hyv / Hyl

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista WebOodissa R-kieli  Verkkokurssi  Mika Hujo  01.09.19 -31.07.20
Ei ilmoittautumista WebOodissa R-kieli  Verkkokurssi  Mika Hujo  01.09.20 -31.07.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa