Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8014300 Survival Finnish, 2 op 
Tunniste 8014300  Voimassaolo 01.04.2010 -
Nimi Survival Finnish  Lyhenne SURF 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, yhteiset (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija
• oppii ääntämään suomea
• tuntee kielen perussanastoa ja -rakenteita
• osaa kertoa itsestäsi
• ymmärtää yksinkertaisia viestejä
• tuntee suomalaisuuden perusteet

 
Sisältö 

Arkipäivän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa sanastoa ja ilmaisuja

 
Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset. 

Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 50 %. 

Kurssipaikan varmistaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt. 

Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja mahdolliseen tenttiin osallistuminen edellyttävät läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.


Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen eikä opiskelijalla ole oikeutta osallistua opintojakson tenttiin eikä uusintatenttiin.

 
Toteutustavat 

Esimerkiksi luennot, suulliset ja kirjalliset pari- ja ryhmäharjoitukset ja itsenäinen työskentely. Kurssia varten tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia.

Kontaktiopetuksen maksimimäärästä, joka on 24 tuntia, osa voidaan järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla.

 
Oppimateriaalit 

Verkkoaineisto ja muu materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

Arviointi: 5 – 0

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen (vähintään 50 %), hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät, loppukoe ja mahdollinen välitentti. Kurssin arvosana (5–0) perustuu jatkuvaan arviointiin sekä arvosteltaviin harjoitustehtäviin ja kokeisiin. Hyväksyttyyn loppukokeeseen vaaditaan vähintään 65 % kokeen maksimipistemäärästä.

Mikäli opiskelijan suoritus on hylätty, on opiskelijalla oikeus osallistua uusintatenttiin.

 
Edellytykset 

Kurssi on nollatasolta alkava alkeiskurssi.

 
Tarjontatieto 

Kurssi on suunnattu Itä-Suomen yliopiston kansainvälisille vaihto-opiskelijoille.

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa tai sen osaa ei voi korvata muulla suorituksella.

Opintojakson vastuuopettaja voi myöntää poikkeuksen opetussuunnitelman mukaisesta suoritustavasta erityisen painavasta syystä.

Opetuksen kieli
suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut Kuopio: Survival Finnish  Luento- ja harjoituskurssi  Petri Tapio Jääskeläinen 
18.01.21ma 14.00-16.00
21.01.21to 10.00-12.00
26.01.21ti 14.00-16.00
28.01.21to 10.00-12.00
02.02.21ti 10.00-12.00
04.02.21to 14.00-16.00
09.02.21ti 14.00-16.00
11.02.21to 10.00-12.00
16.02.21ti 10.00-12.00
18.02.21to 14.00-16.00
22.02.21ma 14.00-16.00
24.02.21ke 14.00-16.00
01.03.21ma 14.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Joensuu: Survival Finnish  Luento- ja harjoituskurssi  Katri Niemi  19.01.21 -02.03.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa