Opintojakso
Näytä opetustapahtumat
8014300 Survival Finnish, 2 op 
Tunniste 8014300  Voimassaolo 01.04.2010 -
Nimi Survival Finnish  Lyhenne SURF 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, yhteiset (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija
• oppii ääntämään suomea
• tuntee kielen perussanastoa ja -rakenteita
• osaa kertoa itsestäsi
• ymmärtää yksinkertaisia viestejä
• tuntee suomalaisuuden perusteet

 
Sisältö 

Arkipäivän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa sanastoa ja ilmaisuja

 
Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset.

Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 50 %.

Kurssipaikan varmistaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään
läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt.

 

 
Toteutustavat 

Esimerkiksi luennot, suulliset ja kirjalliset pari- ja ryhmäharjoitukset ja itsenäinen työskentely. Kurssia varten tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia.
Kontaktiopetuksen maksimimäärästä, joka on 24 tuntia, osa voidaan järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla.

 
Oppimateriaalit 

Verkkoaineisto ja muu materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

Arviointi: hyväksytty/hylätty.
Hyväksytyn suorituksen vaatimuksena on aktiivinen osallistuminen opetukseen ja hyväksytyt oppimistehtävät ja/tai loppukoe.

 
Edellytykset 

Kurssi on nollatasolta alkava alkeiskurssi.

 
Tarjontatieto 

Kurssi on suunnattu Itä-Suomen yliopiston kansainvälisille vaihto-opiskelijoille.

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa tai sen osaa ei voi korvata muulla suorituksella.
Opetuksen kieli suomi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut Joensuu: Survival Finnish  Luento- ja harjoituskurssi  Katri Niemi  09.09.19 -01.11.19
Ei ilmoittautumista WebOodissa Kuopio: Survival Finnish, ryhmät 1 ja 2  Luento- ja harjoituskurssi    19.09.19 -07.11.19
Ilmoittautuminen ei alkanut Joensuu: Survival Finnish  Luento- ja harjoituskurssi  Katri Niemi  14.01.20 -21.02.20
Ei ilmoittautumista WebOodissa Kuopio: Survival Finnish, ryhmä 3  Luento- ja harjoituskurssi    16.01.20 -28.02.20

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa