Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621523 Modernin opetusteknologian perusteet, 5 op 
Tunniste 3621523  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Modernin opetusteknologian perusteet  Lyhenne MOP 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija:

  • on tietoinen opetusteknologian ajankohtaisia kehityssuunnista sekä niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista
  • tunnistaa modernien opetusteknologian ratkaisujen toimintaperiaatteita ja ominaisuuksia
  • tietää miten moderneja opetusteknologian ratkaisuja voidaan soveltaa opetuksessa
  • on tietoinen modernien opetusteknologian ratkaisujen mahdollisuuksista ja haasteista opetuksessa
 
Sisältö 

Opetusteknologian ajankohtaiset kehityssuunnat. Opetusteknologian uusimpiin ratkaisuihin tutustuminen sekä niiden soveltaminen opetuksessa.

 
Suoritustavat 

Itsenäinen työskentely (oppimistehtävät) yksin, pareittain ja ryhmissä, 130t

 
Toteutustavat 

Verkkokurssi

 
Oppimateriaalit 

Verkkomateriaali

 
Arvosteluperusteet 

Opintojaksolla on käytössä numeerinen arviointi 0-5. Arvosana määräytyy opintojakson aikana hyväksytysti suoritettujen oppimistehtävien perusteella. Tarkemmat arviointiperusteet, ml. oppimistehtävien painoarvo arvostelussa, ilmoitetaan opintojakson alkaessa

 
Edellytykset 

Ei

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on pääosin tarkoitettu tietojenkäsittelytieteen maisteri- ja tohtoriopiskelijoille.

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson oppimistehtävät suomeksi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Modernin opetusteknologian perusteet  Verkkokurssi  Jarkko Suhonen  08.03.21 -21.05.21
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Modernin opetusteknologian perusteet  Verkkokurssi  Jarkko Suhonen  08.03.21 -21.05.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa