Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621523 Modernin opetusteknologian perusteet, 5 op 
Tunniste 3621523  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Modernin opetusteknologian perusteet  Lyhenne MOP 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on tutustua opetusteknologian uusiin innovaatiohin sekä niiden rooliin ja mahdollisuuksiin oppimisen tukena.

 
Sisältö 

Opetusteknologian ajankohtaiset haasteet ja mahdollisuudet sekä tuoreimmat tutkimustulokset. Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat mm. mobiili- ja virtuaaliympäristöt, Web2.0, konkretisoivat teknologiat sekä oppimispelit. Tutustuminen Euroopan Unionin 7. puiteohjelmissa (erit. FP7) sekä Horisontti 2020 rahoittamiin opetusteknologiaprojekteihin.

 
Suoritustavat 

Oppimistehtävät, ryhmätyö.

 
Toteutustavat 

Verkkokurssi

 
Oppimateriaalit 

Verkkomateriaali. Ajankohtaiset opetusteknologian tieteelliset julkaisut.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa