Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621521 Kehitys- ja opetusteknologia, 5 op 
Tunniste 3621521  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Kehitys- ja opetusteknologia  Lyhenne KOT 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelijat tuntevat kehitys- ja opetusteknologian alan ajankohtaiset tutkimuskysymykset ja ongelmat. Opiskelijat tuntevat laitoksen kehitys- ja opetusteknologian erikoistumisalan tutkimuksen sekä tutkimus- ja kehitysprojektit

 
Sisältö 

Kurssilla tutustutaan laitoksen kehitys- ja opetusteknologian tutkimukseen. Kurssin aikana käsiteltävät teemat liittyvät kehitys- ja opetusteknologian erikoistumisalan jatko-opiskelijoiden väitöskirjaprojekteihin ja post-doc tutkimukseen. Kurssin sisältö vaihtelee vuosittain.

 
Suoritustavat 

Kurssitehtävät

 
Toteutustavat 

Verkkokurssi.                        

 
Oppimateriaalit 

Kurssilla jaettava materiaali (Kehitys- ja opetusteknologian ajankohtaiset tieteelliset julkaisut)                              

 
Arvosteluperusteet 

Kurssitehtävät, 0-5

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Tarjontatieto 

Opintojakso tarkoitettu tietojenkäsittelytieteen tutkinto-opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson kurssitehtävät suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa