Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621521 Kehitys- ja opetusteknologia, 5 op 
Tunniste 3621521  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Kehitys- ja opetusteknologia  Lyhenne KOT 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Perehdyttää opiskelijat kehitys- ja opetusteknologian alan relevantteihin ja ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin ja -ongelmiin. Tutustuminen laitoksen kehitys- ja opetusteknologian erikoistumisalan tutkimukseen sekä tutkimus- ja kehitysprojekteihin.

 
Sisältö 

Kurssilla tutustutaan laitoksen kehitys- ja opetusteknologian tutkimukseen. Kurssin aikana käsiteltävät teemat liittyvät kehitys- ja opetusteknologian erikoistumisalan jatko-opiskelijoiden väitöskirjaprojekteihin ja post-doc tutkimukseen. Kurssin sisältö vaihtelee vuosittain.

 
Suoritustavat 

Kurssitehtävät

 
Toteutustavat 

Verkkokurssi.

 
Oppimateriaalit 

Kehitys- ja opetusteknologian ajankohtaiset tieteelliset julkaisut.

 
Arvosteluperusteet 

Hyv/hyl

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Kehitys- ja opetusteknologia  Verkkokurssi  Matti Tedre  08.03.21 -21.05.21
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Kehitys- ja opetusteknologia  Verkkokurssi  Matti Tedre  08.03.21 -21.05.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa