Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621518 Konenäkö, 5 op 
Tunniste 3621518  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Konenäkö  Lyhenne KON 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Sisältö 

Konenäön perusteet: digitaalinen kuva, kuvien suodatus, restaurointi ja tiivistäminen, kuvamuunnokset. Väri- ja spektrikonenäkö. Kuva-analyysi: kuvien segmentointi, esittäminen, tunnistaminen ja tulkinta. Sovelluksia

 
Suoritustavat 

Kirjallinen kuulustelu, Harjoitustyö(t), Osallistuminen opetukseen

 
Toteutustavat 

luennot 32 h, pienryhmäopetus 16 h

 
Oppimateriaalit 

Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods: Digital Image Processing, 2nd Edition, Prentice-Hall, 2002 tai uudempi.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Edellytykset 

Tietorakenteet ja algoritmit  (I, II)

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt (KUOPIO): Konenäkö  Luento- ja harjoituskurssi  Pekka Toivanen  16.03.20 -12.06.20
ilmoittautuminen päättynyt (JOENSUU): Konenäkö  Luento- ja harjoituskurssi  Pekka Toivanen  16.03.20 -12.06.20
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Konenäkö  Luento- ja harjoituskurssi  Pekka Toivanen  10.03.21 -18.06.21
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Konenäkö  Luento- ja harjoituskurssi  Pekka Toivanen  10.03.21 -18.06.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Konenäkö  Yleinen tentti  Pekka Toivanen 
20.08.20to 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Konenäkö  Yleinen tentti  Pekka Toivanen 
20.08.20to 12.00-16.00