Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621513 Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät, 6 op 
Tunniste 3621513  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät  Lyhenne TUM 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tietoinen tietojenkäsittelytieteen tutkimuksen monimuotoisuudesta. Opiskelija osaa tehdä kirjallisuuskatsauksen, data-analyysin ja toimintatutkimuksen. Opiskelija tietää tutkimussuunnitelman sisällön ja rakenteen.

 
Sisältö 

Kurssilla perehdytään tietojenkäsittelytieteen tutkimukseen, sovelletaan tutkimusmenetelmiä sekä käydään läpi tutkimussuunnitelman rakennetta ja sisältöä.

 
Suoritustavat 

Kurssin aikana opiskelijat tutkimusmenetelmillä [(moniääninen) kirjallisuuskatsaus, (eksploratiivinen) data-analyysi ja toimintatutkimus] harjoitustöitä. Harjoitustyöt arvioidaan ja arvostellaan.

 
Toteutustavat 

Itseopiskelua (flipped learning -opetusmuodolla). Luennot 2 t, harjoitustöiden omatoiminen tekeminen 90 t, harjoitustöiden esittely ja tutkimusmenetelmistä keskustelua, 20 t

 
Oppimateriaalit 

Verkkomateriaali, luentomateriaali.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät  Verkkokurssi    07.01.21 -16.04.21
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät  Verkkokurssi    07.01.21 -16.04.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät  Yleinen tentti  Matti Tedre 
20.08.20to 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät  Yleinen tentti  Matti Tedre 
20.08.20to 12.00-16.00