Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621512 Ohjelmistotuotanto, 6 op 
Tunniste 3621512  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Ohjelmistotuotanto  Lyhenne OHT 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Ymmärtää, mitä tarkoittavat sopimuskeskeinen (kuten vesiputous), kehittämisprosessikeskeinen (kuten agile), asiakaskeskeinen (kuten DevOps) ja prosessikeskeinen (kuten iBPMS) ohjelmistotuotanto. Ymmärtää, mitä tarkoitetaan ohjelmistotuotannon hallinnoinnilla (johtaminen, arviointi ja seuranta). Hahmottaa ohjelmistotuotannossa tarvittavat osaamisalueet. Muodostaa ohjelmistotuotantoon käytännesääntöjä, joissa huomioidaan esimerkiksi eettisyys ja säädöstenmukaisuus.

 
Sisältö 

Erilaiset elinkaarimallit ja kehitysputket kuvastavat erilaisia lähestymistapoja ohjelmistotuotantoon – opetellaan sopimuskeskeisen (kuten vesiputous), kehittämisprosessikeskeisen (kuten agile), asiakaskeskeisen (kuten DevOps) ja prosessikeskeisen (kuten iBPMS) ohjelmistotuotannon keskeiset periaatteet ja termit. Erilaisia hallinnointiin tarkoitettuja viitekehyksiä (kuten ISO/IEC 38500) hyödynnetään ohjelmistotuotannon johtamisessa – opetellaan mistä asioista ohjelmistotuotannon johtamisessa on kysymys ja miten ohjelmistotuotantoa hallinnoidaan. Hyvät käytännöt, erilaiset säännöt ja säädökset ovat esimerkkejä asioista, jotka tulee huomioida ohjelmistotuotannossa – opetellaan kokoamaan ja muodostamaan käytännesääntöjä, joita ohjelmistotuotannossa tulee noudattaa

 
Suoritustavat 

Harjoitusten ja lopputyön tekeminen sekä opetukseen osallistuminen. Kurssilla ei ole tenttiä.              

 
Toteutustavat 

Luennot (24 tuntia) ja harjoitukset (12 tuntia).

 
Oppimateriaalit 

Sekä tieteellinen että ei-tieteellinen aineistoa ohjelmistotuotannon eri osa-alueilta, jotta saadaan kokonaiskuva ohjelmistotuotannon kehityksestä. Ohjelmistotuotannon osa-alueita kuvaa SWEBOK (Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, v. 3.0, 2014, IEEE Computer Society).

 
Arvosteluperusteet 

Arvostelu: 0-5

 
Edellytykset 

Tietojenkäsittelytieteen LuK-opinnot

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Ohjelmistotuotanto  Luento- ja harjoituskurssi  Markku Tukiainen  26.10.20 -05.02.21
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Ohjelmistotuotanto  Luento- ja harjoituskurssi  Markku Tukiainen  26.10.20 -05.02.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu (JOENSUU): Ohjelmistotuotanto  Yleinen tentti  Virpi Hotti 
20.08.20to 12.00-16.00
Ilmoittaudu (KUOPIO): Ohjelmistotuotanto  Yleinen tentti  Virpi Hotti 
20.08.20to 12.00-16.00