Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621511 Algoritmien suunnittelu ja analysointi, 6 op 
Tunniste 3621511  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Algoritmien suunnittelu ja analysointi  Lyhenne ASA 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Oppia algoritmien analysoinnin ja tehokkaiden algoritmien suunnittelun menetelmiä; tutustua muutamiin keskeisiin algoritmisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin;

 
Sisältö 

Algoritmien suunnitteluperiaatteet ja niiden soveltaminen tietojenkäsittelytehtäviin. NP-täydellisyys, analyysitekniikat ja keskeiset algoritmien suunnitteluperiaatteet kuten hajota-ja-hallitse, dynaaminen ohjelmointi ja heuristinen haku. Esimerkkejä tietorakenteista ja vaikeiden laskentaongelmien ratkaisukeinoista (esim. heuristiset, likimääräiset ja satunnaistetut menetelmät).

 
Suoritustavat 

Tentit ja aktiivinen osallistuminen harjoituksiin

 
Toteutustavat 

Luennot 34 h, harjoitukset 16 h

 
Oppimateriaalit 

Luentomonisteet, kalvokopiot ja kurssilla ilmoitettava kirjallisuus

 
Arvosteluperusteet 

0 (hylätty) - 5 (erinomainen)

 
Edellytykset 

Tietojenkäsittelytieteen LuK-opinnot, sisältäen tietorakenteiden ja algoritmien sekä laskennan perusmallien kurssit; matematiikan perusopinnot (tai hyvin hallitut lukiomatematiikan tiedot)

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Algoritmien suunnittelu ja analysointi  Luento- ja harjoituskurssi  Matti Nykänen  07.09.20 -27.11.20
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Algoritmien suunnittelu ja analysointi  Luento- ja harjoituskurssi  Pasi Fränti  07.09.20 -27.11.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Algoritmien suunnittelu ja analysointi  Yleinen tentti  Matti Nykänen 
20.08.20to 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Algoritmien suunnittelu ja analysointi  Yleinen tentti  Matti Nykänen 
20.08.20to 12.00-16.00