Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513029 Kaukokartoituksen jatkokurssi, 5 op 
Tunniste 3513029  Voimassaolo 19.05.2010 -
Nimi Kaukokartoituksen jatkokurssi  Lyhenne AdReSen 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Lauri Korhonen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
Luento- ja harjoitusmateriaalit.
     Maltamo, M., Næsset, E. & Vauhkonen, J.  Forestry applications of airborne laser scanning : concepts and case studies  2014  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot sivut 1-11, 89-108, 215-250
     Lillesand, T., Kiefer, R. & Chipman, J.  Remote sensing and image interpretation, 7th ed.  2015  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot sivut 147-217, 385-484
     Jones, H.G. Vaughan, R.A.  Remote sensing of vegetation : principles, techniques, and applications  2010  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot sivut 7-35, 163-225


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää eri kaukokartoitusmenetelmien käyttömahdollisuudet ja rajoitukset sekä keskeisimmät metsien inventointimenetelmät.

 
Sisältö 

Laserkeilauksen ja satelliittikuvien käyttö metsänarvioinnissa, fysikaalinen kaukokartoitus, fotogrammetria, tutkat.

 
Suoritustavat 

Luennot (24 h), harjoitukset (16 h), tentti.

 
Oppimateriaalit 

Luento- ja harjoitusmonisteet.

 
Arvosteluperusteet 

Tentti. Harjoituksista voi saada lisäpisteitä tenttiin. Arvostelu 0-5. Mahdollisuus sähköiseen tenttiin toukokuun loppuun asti.

 
Opettajat 

Metsänarvioimistieteen yliopistotutkija, vierailevia luennoitsijoita.

 
Edellytykset 

Metsän mittaus (3511007), Kaukokartoituksen peruskurssi (3512006), Paikkatietojärjestelmien peruskurssi/Sovelletun geoinformatiikan peruskurssi (3510005), R-kieli (3622223) tai vastaavat taidot. Usean selittäjän regressioanalyysin perusteiden hallinta. 

 
Ajankohta 

Joka toinen vuosi (kevät 2022, 4. periodi).

 
Tarjontatieto 

Suomalaiset ja kansainväliset opiskelijat.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi palauttaa harjoitus- ja tenttivastaukset suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Kaukokartoituksen jatkokurssi  Yleinen tentti  Lauri Korhonen 
14.08.20pe 12.00-16.00
Ilmoittaudu Kaukokartoituksen jatkokurssi  Yleinen tentti  Lauri Korhonen 
16.09.20ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Kaukokartoituksen jatkokurssi  Yleinen tentti  Lauri Korhonen 
14.10.20ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Kaukokartoituksen jatkokurssi  Yleinen tentti  Lauri Korhonen 
13.01.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Kaukokartoituksen jatkokurssi  Yleinen tentti  Lauri Korhonen 
14.04.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Kaukokartoituksen jatkokurssi  Yleinen tentti  Lauri Korhonen 
04.06.21pe 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Kaukokartoituksen jatkokurssi  Yleinen tentti  Lauri Korhonen 
13.08.21pe 12.00-16.00