Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513028 Sovelletun geoinformatiikan jatkokurssi, 5 op 
Tunniste 3513028  Voimassaolo 19.05.2010 -
Nimi Sovelletun geoinformatiikan jatkokurssi  Lyhenne GIS2 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Mikko Vastaranta 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

The student will learn advanced methodologies that are used in analyzing spatial data in the applied geoinformatics as well as the underlying concepts and theories.

 
Sisältö 

Ydinaines: Paikkatietojärjestelmien käyttö tutkimuksen työvälineenä. Spatiaalinen mallinnus, geostatistiikka ja paikkatietoanalyysit metsä- ja luonnonvarojen hallinnassa. Täydentävä tietämys: Verkostoanalyysit. Erityistietämys: Sovelletun geoinformatiikan ajankohtaiset tutkimusaiheet. 

 
Suoritustavat 

Luennot (24 h), harjoitukset (30 h), itsenäinen harjoitustyö, kurssilla osoitettu kirjallisuus ja tentti.

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Metsäbiotalouden digitalisaation ja tietojohtamisen apulaisprofessori

 
Edellytykset 

Edeltävät opinnot: Sovelletun geoinformatiikan peruskurssi (3510005).

 
Ajankohta 

Joka toinen vuosi (kevät 2022).

 
Kampus 

Joensuu/Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/ harjoitustyön/ esseen/ oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Sovelletun geoinformatiikan jatkokurssi  Yleinen tentti  Mikko Vastaranta 
14.08.20pe 12.00-16.00
Ilmoittaudu Sovelletun geoinformatiikan jatkokurssi  Yleinen tentti  Mikko Vastaranta 
16.09.20ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Sovelletun geoinformatiikan jatkokurssi  Yleinen tentti  Mikko Vastaranta 
14.04.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Sovelletun geoinformatiikan jatkokurssi  Yleinen tentti  Mikko Vastaranta 
04.06.21pe 12.00-16.00