Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352612 Image Analysis, 5 op 
Tunniste 3352612  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Image Analysis  Lyhenne IAN 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Pasi Antero Karjalainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Ymmärtää kuva satunnaismuuttujana. Osata soveltaa kuvien esittämistä erilaisten ortogonaalisten kantojen avulla. Hallita klusteroinnin ja hahmontunnistuksen perusteet.

 
Sisältö 

Kuvankäsittelyn perusteet. Värikuvien käsittely. Kuvan pisteoperaatiot. Kuva satunnaismuuttujana. Kuvien ortogonaaliset kannat. Optimaalinen suodatus. Hahmon tunnistus.

 
Suoritustavat 

Kirjallinen kuulustelu, laskuharjoitukset ja/tai projektityö

 
Toteutustavat 

Luennot 36 h, Laskuharjoitukset 16, Projektityö

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

prof. Pasi Karjalainen

 
Edellytykset 

Digitaalinen kuvankäsittely (DIP) tai vastaavat tiedot, Matemaattiset ohjelmistot tai vastaavat tiedot.

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran keväällä 2022

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskielenä englanti. Laskuharjoituksissa suoritettava vähintään kurssilla sovittava määrä tehtävistä.

Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Image Analysis  Kuulustelu/välikoe  Pasi Antero Karjalainen 
10.09.20to 12.00-16.00