Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352576 Medical Approval Process, 5 op 
Tunniste 3352576  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Medical Approval Process  Lyhenne MAP 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Reijo Tapani Lappalainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Oppia keskeiset määräyksen ja säädökset, jotka koskevat terveydenhuollon laitteiden kehittämistä ja hyväksyttämistä.

 
Sisältö 

Kliininen tutkimus terveydenhuollon laitteilla, Markkinat ja tuotekehitys yrityksen näkökulmasta. Poikkeamatilanteet ja niiden käsittely terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla, EU-säädökset ja kansainvälinen yhteistyö. Polku ideasta hyväksytyksi tuotteeksi.

 
Suoritustavat 

Loppukoe ja aktiivinen osallistuminen harjoitustehtäviin ja –työhön.

 
Toteutustavat 

Luennot 16 h, laskuharjoitukset/kurssitehtävät 16 h, harjoitustyöt ja omatoiminen opiskelu 88 h

 
Oppimateriaalit 

Luennoilla läpikäytävä materiaali, web-materiaali jne.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

prof. Reijo Lappalainen ja muut luennoitsijat

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran syksyllä 2021.

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut Medical Approval Process  Yleinen tentti  Reijo Tapani Lappalainen 
22.01.21pe 12.00-16.00