Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352572 Material techniques, 5 op 
Tunniste 3352572  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Material techniques  Lyhenne MAT 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Reijo Tapani Lappalainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Oppia ymmärtämään eri materiaalien fysikaalista taustaa sekä materiaalien modifioinnin ja valinnan perusteita eri käyttökohteita varten.

 
Sisältö 

Materiaalien rakenne. Kidevirheet. Faasidiagrammit. Eri materiaalityypit ja niiden tunnusomaiset piirteet. Materiaalien valinta, testaus ja sovelluskohteita.

 
Suoritustavat 

Loppukoe

 
Toteutustavat 

Luennot 36 h, laskuharjoitukset 16 h, omatoiminen opiskelu 68 h

 
Oppimateriaalit 

W. D. Callister: Materials science & engineering, 6 th edition, tai uudempi painos.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

prof. Reijo Lappalainen

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran syksyllä 2020

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  K:Material techniques  Verkkokurssi  Reijo Tapani Lappalainen  01.09.20 -09.12.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu Material techniques  Yleinen tentti  Reijo Tapani Lappalainen 
09.12.20ke 12.00-16.00