Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352571 Biomaterials, 5 op 
Tunniste 3352571  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Biomaterials  Lyhenne BMA 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Reijo Tapani Lappalainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on oppia biomateriaalien kehitystyön ja soveltamisen perustana olevia fysikaalisia tekijöitä. Kurssin suoritettuaan opiskelijoiden tulisi pystyä tuntemaan biomateriaalien valinnan keskeiset tekijät, periaatteet ja määräykset sekä testaukseen liittyviä näkökohtia.

 
Sisältö 

Biomateriaalien ominaisuudet. Materiaalityypit. Biologisia perusteita. Kudosreaktiot. Biomateriaalien testaus ja vauriot. Sovelluksia. Standardit ja määräykset. Valintakriteerit. Suunnittelun periaatteita. Implanttien testaus. Patentointi ja rekisteröinti. Tulevaisuuden kehitysnäkymiä.

 
Suoritustavat 

Loppukoe

 
Toteutustavat 

Luennot 36 h, laskuharjoitukset 16 h, omatoiminen opiskelu 68 h

 
Oppimateriaalit 

 B. D. Ratner et al., Biomaterials science, An Introduction to materials in medicine (osittain), 3. painos, 2012, Q. Chen & G. Thouas, Biomaterials: A Basic Introduction 1st Edition 2018 ja muu uusi kurssimateriaali (pdf).  

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

prof. Reijo Lappalainen

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran keväällä 2021

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut K:Biomaterials  Luento- ja harjoituskurssi  Reijo Tapani Lappalainen  22.03.21 -17.06.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa