Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352544 Ultrasound Techniques in Medicine, 5 op 
Tunniste 3352544  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Ultrasound Techniques in Medicine  Lyhenne UTM 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Tero Karjalainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa perusmenetelmät ultraäänen tuottamiseen ja havaitsemiseen. Opiskelija ymmärtää ultraäänen ja väliaineen vuorovaikutusmekanismit ja osaa hyödyntää ymmärrystään suunnitellakseen ja arvioidakseen erilaisia ultraäänen käyttötarkoituksia ja mittausasetelmia.

 
Sisältö 

Ultraäänen fysikaaliset perusteet, ultraäänen tuottaminen ja mittaaminen, ultraäänen ja kudosten vuorovaikutusmekanismit, ultraäänidiagnostiikka ja ultraäänen terapeuttinen käyttö

 
Suoritustavat 

suullinen esitelmä, kirjallinen raportti ja tentti

 
Toteutustavat 

36 tuntia luentoja, laboratoriodemonstraatio, seminaarityöskentely

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaalit ja oheiskirjallisuus (esim. Thomas L. Szabo: Diagnostic Imaging: Inside Out, Academic Press ja NCRP Report No. 140: Exposure Criteria for Medical Diagnostic Ultrasound: II. Criteria based on all known mechanisms.)

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Tero Karjalainen, Aki Pulkkinen, Tanja Tarvainen, Jarkko Leskinen

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran keväällä 2021.  

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut K:Ultrasound Techniques in Medicine  Luento- ja harjoituskurssi  Tero Karjalainen  15.03.21 -11.06.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa