Opintojakso
Näytä opetustapahtumat
3352541 Digital Image Processing, 5 op 
Tunniste 3352541  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Digital Image Processing  Lyhenne DIP 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Pasi Antero Karjalainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteiden ymmärtäminen. Ymmärtää kuvan taajuussisältö ja kuvan suodattaminen. Saavuttaa pohjatiedot kuvan käsittelyn menetelmien itsenäiseen opiskeluun ja soveltamiseen.

 
Sisältö 

Kuvan digitointi. Värikartat ja muunnokset. Kuvan taajuussisältö. 2D konvoluutio. Spatiaaliset suotimet. Diskreetti kosinimuutos. Haar-muunnos, Morfologiset operaatiot.

 
Suoritustavat 

kirjallinen kuulustelu, laskuharjoitukset, projektityö

 
Toteutustavat 

luennot 36 h, pienryhmäopetus ja ryhmätyöskentely 14 - 24 h

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

prof. Pasi Karjalainen

 
Edellytykset 

Aikaisemmat opinnot Matemaattiset ohjelmistot (MOM) tai vastaavat tiedot.

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran syksyllä 2019.

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu K:Digital Image Processing  Luento- ja harjoituskurssi  Pasi Antero Karjalainen  21.10.19 -31.01.20

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa