Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3317361 Elementtimenetelmä, 8 op 
Tunniste 3317361  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Elementtimenetelmä  Lyhenne ELM 
Laajuus8 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0510 Matematiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Fysiikka ja matematiikka (J) 

Opettajat
Nimi
Jukka Tuomela 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa muotoilla elliptisiä osittaisdifferentiaaliyhtälöitä variaatiomuodossa ja käyttää tätä numeerisessa laskennassa.

 
Sisältö 

Elliptiset osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja niitten muotoilu variaatioperiaatteen avulla. Heikot ratkaisut. Variaatiomuotoilun käyttäminen numeeriseen laskentaan. Laskenta-alueen kolmiointi ja tavallisimmat elementit kolmioinneille. Elementtimenetelmän sovellukset jatkuvan aineen mekaniikasta tuleviin ongelmiin.

 
Suoritustavat 

Joko kertauskuulustelut ja aktiivisuus laskuharjoituksissa tai loppukuulustelu.

 
Toteutustavat 

Luentoja 48 t, demonstraatioita 24 t. Harjoitustehtävät sisältävät myös tietokoneella laskettavia tehtäviä.

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Jukka Tuomela

 
Edellytykset 

Kysy opettajalta

 
Kampus 

Joensuun kampus

 
Lisätietoja 

Opetuskieli suomi tai englanti.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa