Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
4213110 Farmasian laitoksen tutkimusseminaarit, 2 op 
Tunniste 4213110  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Farmasian laitoksen tutkimusseminaarit  Lyhenne PHARS 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0557 Farmasia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Farmasia (K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Harjaantua tieteellisen tutkimusten arvioinnissa, keskustelussa ja esittämisessä sekä hankkia farmasian tieteenalojen ajankohtaista tietoa.

 
Sisältö 

Farmasian laitoksen jatko-opiskelijoiden, tutkimushenkilökunnan ja vierailevien tutkijoiden esitelmät omista tutkimuksista ja ajankohtaisten aiheiden katsauksista. 

 
Suoritustavat 

Oma esitelmä ja osallistuminen 14 seminaariin.

 
Toteutustavat 

Aktiivinen osallistuminen ja keskustelut.

 
Oppimateriaalit 

Pidetyt esitelmät.

 
Arviointi  Hyväksytty / hylätty 
Arvosteluperusteet 

Osallistuminen ja esitelmän pito tarkistetaan.

 
Opettajat 

Seminaarin vastuuhenkilöt Risto Juvonen, Ale Närvänen.

 
Ajankohta 

Lukukauden aikana kerran kuussa torstai-iltapäivisin, koordinoidaan tiedekunnan muiden seminaarien kanssa.  Seminaareista ilmoitetaan UEF:n viestiryhmissä ja Farmasian laitoksen kotisivulla.

 
Tarjontatieto 

Jatkokoulutettavat, laitoksen henkilökunta ja syventävät opiskelijat (PR4-5).

 
Avainsanat 

Farmasia, tutkimus.

 
Kampus 

Kuopio.

 
Lisätietoja 

Opintopisteiden kirjaus osallistumisten ja oman esityksen perusteella. KEKE-aines B: terveys.

Kieli: englanti

Järjestävä laitos: Farmasian laitos 

Yhteystiedot: Jakson johtaja: Risto Juvonen (risto.juvonen(at)uef.fi) ja Ale Närvänen (ale.narvanen(at)uef.fi)

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa