Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3512023 Metsäekonomian ja -politiikan kirjallisuus, 3 op 
Tunniste 3512023  Voimassaolo 30.03.2010 -
Nimi Metsäekonomian ja -politiikan kirjallisuus  Lyhenne Me kir 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Teppo Hujala 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Metsäekonomian tai -politiikan alaan kuuluvan temaattisen sisällön hallitseminen.

 
Sisältö 

Metsäekonomian tai -politiikan alalta valittua teemaa käsittelevä kirjallisuus.

 
Suoritustavat 

Vaihtoehtoiset suoritustavat:

A) Essee/katsaus

B) Sovitun kirjallisuuden tenttiminen sähköisessä EXAM-tenttijärjestelmässä, https://exam.uef.fi/.

 
Oppimateriaalit 

Yhdessä sovittu kirjallisuus (80 tuntia)

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Teppo Hujala

 
Edellytykset 

Metsäekonomia/Metsien monikäytön ekonomia tai Metsäpolitiikka/Kansainvälinen metsähallinta ja ympäristöpolitiikka.

 
Ajankohta 

Tarjolla jatkuvasti.

 
Tarjontatieto 

Environmental Science and Forestry vaihto-ohjelman opiskelijat. 

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Tarkempi ohjeistus löytyy Moodlesta kurssin tunnuksella (https://moodle.uef.fi/mod/resource/view.php?id=892891).

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa