Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3512017 Kansainvälinen metsätalous, 4 op 
Tunniste 3512017  Voimassaolo 30.03.2010 -
Nimi Kansainvälinen metsätalous  Lyhenne KaMeTa 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Jyrki Kangas 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     FAO  State of the World Forests    Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot Uusin raportti
     Hetemäki, Lauri (ed.)  Future of the European Forest-Based Sector. Structural Changes Towards Bioeconomy.  2014  Pakollinen Saatavuus
     http://www.efi.int/files/attachments/publications/efi_wsctu_6_2014.pdf
     Hetemäki, L., Niinistö, S., Seppälä, R. & Uusivuori, J. (toim.)  Murroksen jälkeen. Metsien käytön tulevaisuus Suomessa.  2011  Pakollinen Saatavuus
     http://www.metla.fi/hanke/50168/pdf/murroksen_jalkeen.pdf
     Lisätiedot s. 51-95
     Donner-Amnell, J., Miina, S., Pykäläinen, J. & Tuuva-Hongisto, S. (toim).  Maailma haastaa. Metsä tulevaisuuden ratkaisuissa.  2011  Pakollinen Saatavuus
     http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0484-3/urn_isbn_978-952-61-0484-3.pdf
     Lisätiedot s. 206-251
     UNECE/FAO  Forest products annual market review    Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot Uusimman raportin luvut 1 ja 2


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta maailmanlaajuisesti.

 
Sisältö 

Tarkastellaan kehitystä kohti kestävää metsätaloutta eri puolilla maailmaa sekä metsäsektorin ja metsäteollisuuden tuotteiden markkinoihin liittyviä asioita.

 
Suoritustavat 

Luennot (20 h), tehtävä (12 h), kirjallisuus, tentti.

 
Oppimateriaalit 

FAO. State of the World Forests, Uusin raportti.

Hetemäki, L. (ed.). 2014. Future of the European Forest-Based Sector. Structural Changes Towards Bioeconomy. European Forest Insitute, What Science Can Tell Us 6. 108 p.

Hetemäki, L., Niinistö, S., Seppälä, R. & Uusivuori, J. (toim.). 2011. Murroksen jälkeen. Metsien käytön tulevaisuus Suomessa. s. 51-95.

Donner-Amnell, J., Miina, S., Pykäläinen, J. & Tuuva-Hongisto, S. (toim). (2011) Maailma haastaa. Metsä tulevaisuuden ratkaisuissa. s. 206-251.

UNECE/FAO. Forest products annual market review, Uusimman raportin luvut 1 ja 2.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Metsäbiotalouden professori, vierailevat luennoitsijat  

 
Ajankohta 

Luennoidaan joka toinen vuosi (kevät 2021).

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on pakollinen metsätieteen aineopintojen sivuainekokonaisuutta suorittaville, ja valinnainen metsätieteen tutkinto-opiskelijoille (kandi).

Opintojakson voivat suorittaa Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun Metsätalouden opetusyhteistyösopimuksen puitteissa.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu J: Kansainvälinen metsätalous  Luentokurssi  Jyrki Kangas  25.02.21 -05.05.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Kansainvälinen metsätalous  Yleinen tentti  Jyrki Kangas 
14.08.20pe 12.00-16.00
Ilmoittaudu Kansainvälinen metsätalous  Yleinen tentti  Jyrki Kangas 
16.09.20ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Kansainvälinen metsätalous  Yleinen tentti  Jyrki Kangas 
09.12.20ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Kansainvälinen metsätalous  Yleinen tentti  Jyrki Kangas 
05.05.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Kansainvälinen metsätalous  Yleinen tentti  Jyrki Kangas 
04.06.21pe 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Kansainvälinen metsätalous  Yleinen tentti  Jyrki Kangas 
13.08.21pe 12.00-16.00