Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8020010 Historian tiedonhaku, 1 op 
Tunniste 8020010  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Historian tiedonhaku  Lyhenne TH HIS 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0310 Historia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kirjasto (J,K,S) 

Opettajat
Nimi
Tapani Toivanen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee oman koulutusalansa tieteellisen julkaisuprosessin sekä tärkeimmät kirja- ja lehtiartikkelitietokannat. Opiskelija tutustuu myös muihin keskeisiin tieteellisen tiedon lähteisiin ja avoimen tieteen mahdollisuuksiin.

Opiskelija osaa tehdä haettavan aiheen käsiteanalyysin, laatia hakulauseita, tehdä tiedonhakuja sekä arvioida hakujen tuloksia.

Opiskelija osaa käyttää tiedonlähteitä eettisesti ja juridisesti oikein, sallitut käyttötavat tuntien ja plagiointia välttäen.

Opiskelija ymmärtää yhtäläisyydet ja erot tieteellisen tiedon ja työelämässä tarvittavan ammatillisen tiedon hankkimisen sekä tiedonlähteiden välillä.

 

 
Sisältö 

- tieteellisen julkaisutoiminnan, aineistojen luotettavuuden arvioinnin ja tekijänoikeuden perusteet
- tiedonhaun aiheen analysointi ja hakulauseiden laatiminen
- suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi
- oman alan kotimaisten ja kansainvälisten tietokantojen käyttö

 
Toteutustavat 

Luennot (4 tuntia) ja verkkokurssi harjoituksineen

 
Oppimateriaalit 

Sisältyy kokonaisuudessaan verkkokurssiin.

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty / hylätty

 
Avainsanat 

tiedonhaku; tiedonhankinta; tiedonlähteet; historiatieteet

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu J: Historian tiedonhaun peruskurssi  Luento- ja harjoituskurssi  Tapani Toivanen 
14.02.22ma 14.00-16.00
17.02.22to 14.00-16.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa