Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8020060 Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku, 1 op 
Tunniste 8020060  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku  Lyhenne TH YHT 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kirjasto (J,K,S) 

Opettajat
Nimi
Maarit Putous 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee oman koulutusalansa tieteellisen julkaisuprosessin sekä tärkeimmät kirja- ja lehtiartikkelitietokannat. Opiskelija tutustuu myös muihin keskeisiin tieteellisen tiedon lähteisiin ja avoimen tieteen mahdollisuuksiin.

Opiskelija osaa tehdä haettavan aiheen käsiteanalyysin, laatia hakulauseita, tehdä tiedonhakuja sekä arvioida hakujen tuloksia.

Opiskelija osaa käyttää tiedonlähteitä eettisesti ja juridisesti oikein, sallitut käyttötavat tuntien ja plagiointia välttäen.

Opiskelija ymmärtää yhtäläisyydet ja erot tieteellisen tiedon ja työelämässä tarvittavan ammatillisen tiedon hankkimisen sekä tiedonlähteiden välillä.

 
Sisältö 
  • tieteellisen julkaisutoiminnan, aineistojen luotettavuuden arvioinnin ja tekijänoikeuden perusteet
  • tiedonhaun aiheen analysointi ja hakulauseiden laatiminen
  • suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi
  • oman alan kotimaisten ja kansainvälisten tietokantojen käyttö
 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu K: Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku, sosiaalitieteet (muut kuin sosiaalityö)  Verkkokurssi  Maarit Putous,
Tuula Rissanen 
01.09.21 -31.05.22
Ilmoittaudu K: Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku, sosiaalityö  Verkkokurssi  Maarit Putous,
Tuula Rissanen 
01.09.21 -31.05.22
Ilmoittaudu J: Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku, yhteiskuntapolitiikka  Monimuoto-opetus  Maarit Putous,
Tuula Rissanen 
25.01.22 -31.05.22
Ilmoittaudu J: Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku, sosiologia  Monimuoto-opetus  Tuula Rissanen  03.02.22 -31.05.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa