Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3512010 Metsäpolitiikka, 3 op 
Tunniste 3512010  Voimassaolo 12.03.2010 -
Nimi Metsäpolitiikka  Lyhenne MePo 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Jukka Tikkanen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee metsäpolitiikan perusteet ja prosessit sekä tuntee Suomen metsäpolitiikan tavoitteet, keinot, ohjelmat ja toimijat sekä ymmärtää metsien ja metsäpolitiikan merkityksen yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille.

 
Sisältö 

Metsäpolitiikka tieteenä, ohjausjärjestelmänä ja yhteiskunnallisena vaikuttamisena. Suomen metsäpolitiikan tavoitteet, keinot ja toteutus: metsänomistajien, muiden intressiryhmien tavoitteet ja toiminta, metsälainsäädäntö ja instituutiot. Metsän käyttöön liittyvät ohjelmat sekä muut metsien käytön hallinnoinnin muodot. Euroopan Unionin metsien käyttöön vaikuttavat säädökset ja ohjelmat. Metsäpolitiikkaan vaikuttaminen. 

 
Suoritustavat 

Luennot (20 h), harjoitukset (8 h), kirjallisuus, tentti.

 
Toteutustavat 

Etäopetuksena syksyllä 2020.

 
Oppimateriaalit 

Luennoilla osoitettava kirjallisuus.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Metsäekonomian ja -politiikan opettajat

 
Ajankohta 

2. tai 3. opiskeluvuosi, järjestetään vuosittain.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on pakollinen metsätieteen tutkinto-opiskelijoille (kandi) sekä metsätieteen aineopintojen sivuainekokonaisuutta suorittaville.

Opintojakson voivat suorittaa Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun Metsätalouden opetusyhteistyösopimuksen puitteissa.

 

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Kurssi opetetaan suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu Metsäpolitiikka  Yleinen tentti  Jukka Tikkanen 
13.08.21pe 12.00-16.00