Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3123143 Työskentely tutkimusryhmässä, 3-6 op 
Tunniste 3123143  Voimassaolo 01.03.2010 -
Nimi Työskentely tutkimusryhmässä  Lyhenne Työskentely tut 
Laajuus3-6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0420 Biologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Biologia (J) 

Opettajat
Nimi
Sari Kontunen-Soppela 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osallistuu tutkimuksen tekemiseen käytännössä. Hän tutustuu tutkimusryhmän käyttämiin tutkimusmenetelmiin, laboratoriotyöskentelyyn sekä tutkimuskysymyksiin. Sopimuksen mukaan opintojakso voidaan suorittaa myös yliopiston ulkopuolisessa tutkimusryhmässä (yhden ohjaajan tulee olla biologian laitoksen opetushenkilökuntaa). 

 
Sisältö 

Opiskelija voi sopimuksen mukaan osallistua yhden tai kahden tutkimusryhmän toimintaan. 3 op laajuinen suoritus edellyttää 2 viikon (n. 70 h) työskentelyä tutkimusryhmässä sekä kirjallisen raportin laatimista (kansi + 4 A4 sivua, biologian kirjoitusohjeiden mukaan), josta ilmenee tehdyn työn sisältö, merkitys ja tieteellinen tausta sekä opiskelijan oma osallistuminen. 

 
Suoritustavat 

Työskentely tutkimusryhmässä ja kirjallinen raportti.

 
Opettajat 

Professorit ja tutkimusryhmien vetäjät.

 
Ajankohta 

Vuosittain, koko lukuvuosi.

 
Tarjontatieto 

Biologian syventäviä opintoja suorittavat etusijalla, mahdollisuuksien mukaan maisterivaiheessa olevat vaihto-opiskelijat (max 5 opiskelijaa/lukuvuosi).

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Tätä opintojaksoa ei voi sisällyttää biologian jatko-opintoihin. Opetuskieli suomi/englanti.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa