Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3511004 Metsäekonomia, 3 op 
Tunniste 3511004  Voimassaolo 08.03.2010 -
Nimi Metsäekonomia  Lyhenne MeEkon 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Jouni Pykäläinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää metsäekonomian keskeisen sisällön ja metsäekonomisten analyysien perusteet. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa investointilaskennan menetelmiä ja hallitsee metsän hoidon ja käytön päätöksentekoa tukevien taloudellisten laskelmien perusteet. Opiskelija saa kokonaiskuvan metsäalan yritysten liiketoimintaympäristöstä.

 
Sisältö 

Ydinaines: Metsäekonomian analyysin perusteet ja peruskäsitteet. Investointikriteerit ja niiden käyttö metsätaloudessa. Puun kasvatuksen ekonomia. Metsän monikäytön liittäminen taloudellisiin laskelmiin. Metsätalouden kannattavuuden analysointi. Metsän arvonmääritys. Metsäalan yritysten liiketoimintaympäristö. Metsän kokonaisarvo.

 
Suoritustavat 

Luennot (20 h), harjoitukset (10 h), kirjallisuus, tentti.

Harjoitukset voi suorittaa ohjatusti harjoitusryhmissä tai itsenäisesti (ohjausta harjoitusten tekemiseen annetaan vain harjoitusryhmissä). Harjoituksiin osallistuminen ei ole pakollista, mutta suorituksen saamiseksi opintojaksosta on määräaikana palautettava vähintään puolet harjoituksista.

Metsätieteen tutkinto-opiskelijoille suositellaan luennoille ja ohjattuihin harjoituksiin osallistumista.

 
Toteutustavat 

Lähiopetus. Harjoitukset voi suorittaa itsenäisesti.

 
Oppimateriaalit 

Kuuluvainen, J. ja Valsta, L. Metsäekonomian perusteet. 2009.

Luentojen ja laskuharjoitusten materiaali on saatavilla Moodlessa.

 
Arvosteluperusteet 

Tentti 0-5. Lisäksi hyväksyttyyn suoritukseen on palautettava vähintään puolet harjoituksista.

 
Opettajat 

Metsäekonomian ja –politiikan professori

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi (3. periodi). Harjoitusten tekeminen on mahdollista vain kevätlukukaudella 3. periodin (7.1.-13.3.2021) aikana.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on pakollinen metsätieteen tutkinto-opiskelijoille (kandi) sekä metsätieteen perusopintojen sivuainekokonaisuutta suorittaville (sivuaineopiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat, jatkuvat oppijat).

Opintojakson voivat suorittaa Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun Metsätalouden opetusyhteistyösopimuksen puitteissa

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi. Metsätieteen tutkinto-opiskelijoille (kandi) opintojakson suorittamista suositellaan toisena opiskeluvuotena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu J: Metsäekonomia  Luento- ja harjoituskurssi  Jouni Pykäläinen  07.01.21 -05.03.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Metsäekonomia  Yleinen tentti  Jouni Pykäläinen 
14.08.20pe 12.00-16.00
Ilmoittaudu Metsäekonomia  Yleinen tentti  Jouni Pykäläinen 
16.09.20ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Metsäekonomia  Yleinen tentti  Jouni Pykäläinen 
14.04.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Metsäekonomia  Yleinen tentti  Jouni Pykäläinen 
05.05.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Metsäekonomia  Yleinen tentti  Jouni Pykäläinen 
13.08.21pe 12.00-16.00