Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun, 1 op 
Tunniste 1131000  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Orientaatio yliopisto-opiskeluun  Lyhenne ORI 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Opintopalvelut 

Opettajat
Nimi
Niina Rissanen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija

1. on perehtynyt oman oppiaineensa opiskelukäytäntöihin sekä tutkintonsa tavoitteisiin, rakenteisiin ja sisältöihin
2. on tutustunut oppiaineensa henkilökuntaan, opiskelutovereihinsa ja yliopistoyhteisöön
3. on tutustunut yliopistoon opiskeluympäristönä ja osaa käyttää tärkeimpiä opiskelun työkaluja ja sähköisiä työvälineitä
4. on saanut valmiuksia akateemisten opiskelutaitojensa ja -kykynsä edistämiseen
5. osaa hyödyntää Itä-Suomen yliopiston sekä sen sidosryhmien neuvonta-, ohjaus- ja tukipalveluita oman opintopolkunsa suunnittelussa

 
Sisältö 

Opiskelija tutustuu oppiaine- ja vertaistuutoroinnin, verkkomateriaalin, erilaisten orientaatiotapahtumien sekä oheismateriaalin avulla yliopistoon opiskeluympäristönä ja oppimisyhteisönä. Erityisesti tutustutaan oman oppiaineen opiskelukäytäntöihin ja opiskelua tukeviin palveluihin. Lisäksi saadaan tietoa akateemisen opiskelun edellyttämistä tiedoista ja taidoista sekä opiskelukyvystä ja sen ylläpitämisestä.

 
Suoritustavat  Suoritustavat: Opiskelija perehtyy verkkomateriaaleihin (KAMU-uuden opiskelijan verkkomateri-aali ja Digistartti) ennen opintojen alkua, osallistuu oppiaineen järjestämään perehdytykseen, vertais-tuutorointiin ja orientaatiotapahtumiin. Tiedekunta/oppiaine ilmoittaa lisäksi omat suoritustavat. 
Toteutustavat  Etä- ja kontaktiopetusta. Oppiaineen järjestämää perehdytystä n. 8 tuntia, vertaistuutorointia n. 10 tuntia, verkkomateriaaleihin perehtymistä n. 3 tuntia, orientaatiotapahtumia n. 6 tuntia 
Oppimateriaalit  1. KAMU/Opiskelijan käsikirja, Uuden opiskelijan sivusto (sis. Digistartti) 2. Opinto-oppaat 3. Oppiaineen/koulutusohjelman materiaali (esimerkiksi Smart start –opas, Opintoyhteisö)  
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty/hylätty. Tiedekunta/oppiaine ilmoittaa tarkemmat arviointiperusteet, vastaa opintosuoritusten arvioinnista sekä opintopisteiden antamisesta ja kirjaamisesta.

 
Opettajat 

Tiedekunnat ja oppiaineet, Opintopalvelut, muut yliopiston ja sen sidosryhmien toimijat

 
Ajankohta 

Pääsääntöisesti ensimmäisen opiskeluvuoden ensimmäisenä lukukautena. Opintoihin orientoituminen käynnistyy elokuussa ennen kampukselle saapumista verkkomateriaaliin perehtymisellä. Opetus käynnistyy kampuksilla syyskuun alussa erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Syksyn tapahtumista julkaistaan tarkemmat ohjelmat elokuussa. Tammikuussa (kevätlukukaudella) aloittavat opiskelijat hyödyntävät syksyn orientaation verkkomateriaalia ja ottavat opintojen alkaessa yhteyttä omaan oppiaineeseensa

 
Kampus 

Joensuun ja Kuopion kampukset

 
Lisätietoja  Oppiaineet ja Opintopalvelut/koordinaatio Hanna Reinikainen 6.1.2021 saakka 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista WebOodissa Eriytyvä ohjelma LT1 Kuopio: Orientaatio yliopisto-opiskeluun  Monimuoto-opetus  Timo Kemppainen,
Virpi Tiitu 
01.09.21ke 09.00-15.00
02.09.21to 08.00-11.00
to 12.00-13.00
to 13.00-14.00
to 14.00-15.00
03.09.21pe 08.00-12.00
08.09.21ke 08.00-12.00
29.09.21ke 10.00-12.00
05.10.21ti 09.00-12.00
ti 09.00-12.00
ti 09.00-12.00
01.11.21ma 14.00-16.00
Ei ilmoittautumista WebOodissa Yhteinen ohjelma: Orientaatio yliopisto-opiskeluun  Monimuoto-opetus    01.09.21 -07.10.21
Ilmoittaudu Eriytyvä ohjelma FA1/PR1 Kuopio: Orientaatio yliopisto-opiskeluun  Monimuoto-opetus  Krista Laine 
01.09.21ke 08.00-09.00
ke 09.00-11.00
ke 11.00-12.00
ke 12.00-16.00
02.09.21to 12.00-14.00
to 14.00-15.00
05.10.21ti 09.00-12.00
ti 09.00-12.00
ti 09.00-12.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Eriytyvä ohjelma, ympäristötiede, Kuopio: Orientaatio yliopisto-opintoihin  Luentokurssi  Anna-Maria Veijalainen  01.09.21 -09.09.21
Ei ilmoittautumista WebOodissa Eriytyvä ohjelma Biolääketiede Kuopio: Orientaatio yliopisto-opiskeluun  Monimuoto-opetus  Sanna Ryhänen 
01.09.21ke 10.00-12.00
ke 12.00-15.00
02.09.21to 12.00-15.00
03.09.21pe 12.00-14.00
06.09.21ma 14.00-16.00
07.09.21ti 09.00-11.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa