Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8014103 Venäjä 3, 4 op 
Tunniste 8014103  Voimassaolo 01.06.2009 -
Nimi Venäjä 3  Lyhenne VE3 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, yhteiset (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa keskustella opiskeluun ja työelämään liittyvistä asioista, kertoa harrastuksista, vapaa-ajan vietosta ja toimia matkailun tilanteissa. Hän osaa esimerkiksi käyttää hotellipalveluja, sopia tapaamisen, esittää onnittelun ja toivotuksen sekä ilmaista mielipiteen. Opiskelija ymmärtää selkeää puhetta ja helpohkoja tekstejä. Lisäksi hän osaa kirjoittaa esim. lyhyitä sähköpostiviestejä, onnittelukortteja, harrastuksista, loman viettämisestä kertovia kirjeitä. Hän osaa käyttää näissä kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa sanastoa ja rakenteita.

 
Sisältö 

Opintojaksolla harjoitellaan tavoitteissa mainittuja viestintätilanteita sekä niissä tarvittavaa sanastoa, fraaseja ja rakenteita.

 
Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset sekä loppukoe.

Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 50 %. 

Kurssipaikan varmistaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt. 

Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja mahdolliseen tenttiin osallistuminen edellyttävät läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen eikä opiskelijalla ole oikeutta osallistua opintojakson tenttiin eikä uusintatenttiin.

 
Toteutustavat 

Kurssia varten sinun tulee varata 108 kokonaistyöaikatuntia. Kurssin työmuotoina ovat esim. lyhyet luennot, pari- ja ryhmäharjoitukset ja ohjattu itseopiskelu.

Kontaktiopetuksen maksimimäärästä, joka on 48 tuntia, osa voidaan järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla. Kurssi etenee nopeasti ja asioiden omaksuminen edellyttää kontaktiopetukseen osallistumisen lisäksi säännöllistä itseopiskelua ja kurssiin kuuluvien
tehtävien suorittamista.

 
Oppimateriaalit 

Pora! 2. Venäjää aikuisille, Marja Jegorenkov, Sirpa Piispanen, Otava 2013 tai uudempi painos.
Kurssikirjan kpl 1 – 5.

 
Arvosteluperusteet 

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen (vähintään 50 %) ja loppukoe. Kurssin arvosana (5-0) on loppukokeen arvosana. Alin hyväksytty suoritus on 65 % loppukokeen maksimipistemäärästä.

Mikäli opiskelijan suoritus on hylätty, on opiskelijalla oikeus osallistua uusintatenttiin. Kurssin uusintatenttipäivä on noin kuukauden kuluessa kurssitentistä. Tämän jälkeen uusintatenttiin voi osallistua, kun kurssi järjestetään seuraavan kerran. Uusintatentteihin ilmoittaudutaan kurssin opettajalle sähköpostitse viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä.

 

 
Edellytykset 

Venäjä 1 ja 2 tai sitä vastaavat taidot, pohjana kielitaidon kartuttamiselle kurssilla Venäjä 4. Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotaso A2.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on suunnattu kaikkien tieteenalojen opiskelijoille.

Kiintiö avoimen yliopiston opiskelijoille 5 / ryhmä.

 
Kampus 

Joensuu ja Kuopio

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa ei voi korvata muulla suorituksella.


Opetuksen kieli
suomi ja venäjä

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa