Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8014304 Suomi 4, 4 op 
Tunniste 8014304  Voimassaolo 01.06.2009 -
Nimi Suomi 4  Lyhenne SU4 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, yhteiset (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa toimia opintojen ja työelämän epämuodollisissa ja joissakin muodollisissa viestintätilanteissa. Hän ymmärtää asiatyylistä viestintää ja tunnistaa eri puherekisterien piirteitä. Hän osaa esitellä omaa tieteenalaansa ja akateemisen mielenkiintonsa kohteita. Hän ymmärtää mediassa käytävän toistuvan yhteiskunnallisen keskustelun sisältöjä esimerkiksi työllisyydestä, terveydestä ja ympäristökysymyksistä.

 
Sisältö 
  • asuminen, terveys, työ ja työttömyys, ympäristökysymykset, vähemmistöt
  • kokonais- ja osaobjektin käyttö
  • suomalaisen neuvottelun ominaispiirteet
  • väittely ja mielipiteenilmaukset
  • tekstilajeista esimerkiksi hakemus
  • idiomaattiset ilmaukset
 
Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset.

Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 50 %. 

Kurssipaikan varmistaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt. 

Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja mahdolliseen tenttiin osallistuminen edellyttävät läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen eikä opiskelijalla ole oikeutta osallistua opintojakson tenttiin eikä uusintatenttiin.

 
Toteutustavat 

Esimerkiksi luennot, suulliset ja kirjalliset pari- ja ryhmäharjoitukset ja itsenäinen työskentely. Kurssia varten sinun tulee varata 108 kokonaistyöaikatuntia.

Kontaktiopetuksen maksimimäärästä, joka on 48 tuntia, osa voidaan järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla.

 
Oppimateriaalit 

Verkkoaineisto ja muu materiaali

 
Arvosteluperusteet 

Arviointi: 5-0

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen (vähintään 50 %), hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät, loppukoe ja mahdollinen välitentti. Kurssin arvosana (5-0) perustuu jatkuvaan arviointiin sekä arvosteltaviin harjoitustehtäviin ja kokeisiin. Hyväksyttyyn loppukokeeseen vaaditaan vähintään 65 % kokeen maksimipistemäärästä.

Mikäli opiskelijan suoritus on hylätty, on opiskelijalla oikeus osallistua uusintatenttiin.

 
Edellytykset 

Hyväksytysti suoritettu kurssi Suomi 3 tai vastaavat tiedot ja taidot, Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotaso A2.2

 
Tarjontatieto 

Kurssi on suunnattu Itä-Suomen yliopiston kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja henkilökunnalle.

 
Kampus 

Joensuu ja Kuopio

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa tai osaa siitä ei voi korvata muulla suorituksella. 

 

Opetuksen kieli
suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu Joensuu, Kuopio: Suomi 4  Luento- ja harjoituskurssi  Tapio Hokkanen 
11.01.22ti 14.00-16.00
ti 14.00-16.00
13.01.22to 14.00-16.00
to 14.00-16.00
18.01.22ti 14.00-16.00
ti 14.00-16.00
20.01.22to 14.00-16.00
to 14.00-16.00
25.01.22ti 14.00-16.00
ti 14.00-16.00
27.01.22to 14.00-16.00
to 14.00-16.00
01.02.22ti 14.00-16.00
ti 14.00-16.00
03.02.22to 14.00-16.00
to 14.00-16.00
08.02.22ti 14.00-16.00
ti 14.00-16.00
10.02.22to 14.00-16.00
to 14.00-16.00
15.02.22ti 14.00-16.00
ti 14.00-16.00
17.02.22to 14.00-16.00
to 14.00-16.00
22.02.22ti 14.00-16.00
ti 14.00-16.00
24.02.22to 14.00-16.00
to 14.00-16.00
03.03.22to 14.00-16.00
to 14.00-16.00
15.03.22ti 14.00-16.00
ti 14.00-16.00
17.03.22to 14.00-16.00
to 14.00-16.00
22.03.22ti 14.00-16.00
ti 14.00-16.00
24.03.22to 14.00-16.00
to 14.00-16.00
29.03.22ti 14.00-16.00
ti 14.00-16.00
31.03.22to 14.00-16.00
to 14.00-16.00
05.04.22ti 14.00-16.00
ti 14.00-16.00
07.04.22to 14.00-16.00
to 14.00-16.00
12.04.22ti 14.00-16.00
ti 14.00-16.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa