Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8014054 Ranska 4, 4 op 
Tunniste 8014054  Voimassaolo 01.05.2009 -
Nimi Ranska 4  Lyhenne RA4 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, yhteiset (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla matkakokemuksia menneessä ajassa, ostaa pääsylippuja ja vuokrata kulkuvälineen, kuvailla ja vertailla makuelämyksiä, keskustella matkasuunnitelmista, ottaa vastaan vieraita, ehdottaa tekemistä sekä kuvailla kiinnostuksenkohteitaan ja ulkonäköä.

 
Sisältö 

Opintojaksolla harjoitellaan tavoitteissa mainittuja viestintätilanteita ja näissä viestintätilanteissa tarvittavaa sanastoa, fraaseja ja rakenteita sekä tutustutaan ranskalaiseen tapakulttuuriin.

 
Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset.

Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 50 %. 

Kurssipaikan varmistaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt. 

Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja mahdolliseen tenttiin osallistuminen edellyttävät läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.


Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen eikä opiskelijalla ole oikeutta osallistua opintojakson tenttiin eikä uusintatenttiin.

 
Toteutustavat 

Kurssin työmuotoina ovat esim. lyhyet luennot, pari- ja ryhmäharjoitukset ja ohjattu itseopiskelu. Kontaktiopetusta on 48 tuntia ja sen lisäksi itsenäistä työskentelyä noin 60 tuntia. Kontaktiopetuksen maksimimäärästä (48 tuntia) osa voidaan järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla. Kurssi etenee nopeasti ja asioiden omaksuminen edellyttää kontaktiopetukseen osallistumisen lisäksi säännöllistä itseopiskelua.

 
Oppimateriaalit 

Tiina Martikainen, Olli-Pekka Lindgren, Enguerrand Lanoire:  C’est parfait ! 2 (kpl:t 5-8) . Otava 2018

 
Arvosteluperusteet 

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen (vähintään 50 %) ja loppukoe. Kurssin arvosana (5-0) on loppukokeen arvosana. Alin hyväksytty suoritus on 65 % loppukokeen maksimipistemäärästä.

Mikäli opiskelijan suoritus on hylätty, on opiskelijalla oikeus osallistua uusintatenttiin. Kurssin uusintatenttipäivä on noin kuukauden kuluessa kurssitentistä. Tämän jälkeen uusintatenttiin voi osallistua, kun kurssi järjestetään seuraavan kerran. Uusintatentteihin ilmoittaudutaan kurssin opettajalle sähköpostitse viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä.

 

 
Edellytykset 

Ranska 1-3 tai vastaavat taidot. Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotaso A2

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on suunnattu kaikkien tieteenalojen opiskelijoille.

Kiintiö avoimen yliopiston opiskelijoille 5 / ryhmä.

 
Kampus 

Joensuu ja Kuopio

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa tai osaa siitä ei voi korvata muulla suorituksella.

 


Opetuksen kieli
Suomi ja ranska

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa