Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8014053 Ranska 3, 4 op 
Tunniste 8014053  Voimassaolo 01.05.2009 -
Nimi Ranska 3  Lyhenne RA3 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, yhteiset (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ilmaista mielipiteensä ja kysyä muiden mielipidettä, keskustella asumisesta ja matkasuunnitelmista, kuvailla työtehtäviä ja menneitä tapahtumia, ratkoa ongelmatilanteita asiakkaan kanssa, asioida hotellissa sekäkuvailla omaa oloaan ja asioida lääkärin vastaanotolla. Opiskelija osaa tiivistää lyhyen informatiivisen ranskalaista tapakulttuuria ja/tai maantuntemusta esittelevän tekstin.

 
Sisältö 

Opintojaksolla harjoitellaan tavoitteissa mainittuja viestintätilanteita ja näissä viestintätilanteissa tarvittavaa sanastoa, fraaseja ja rakenteita sekä tutustutaan ranskalaiseen tapakulttuuriin.

 
Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset.

Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 50 %. 

Kurssipaikan varmistaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja mahdolliseen tenttiin osallistuminen edellyttävät läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen eikä opiskelijalla ole oikeutta osallistua opintojakson tenttiin eikä uusintatenttiin.

 

 
Toteutustavat 

Kurssin työmuotoina ovat esim. lyhyet luennot, pari- ja ryhmäharjoitukset ja ohjattu itseopiskelu. Kontaktiopetusta on 48 tuntia ja sen lisäksi itsenäistä työskentelyä noin 60 tuntia. Kontaktiopetuksen maksimimäärästä (48 tuntia) osa voidaan järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla. Kurssi etenee nopeasti ja asioiden omaksuminen edellyttää kontaktiopetukseen osallistumisen lisäksi säännöllistä itseopiskelua.

 
Oppimateriaalit 

Tiina Martikainen, Olli-Pekka Lindgren, Enguerrand Lanoire:  C’est parfait ! 2 (kpl:t 1-4) . Otava 2018

 
Arvosteluperusteet 

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen (vähintään 50 %) ja loppukoe. Kurssin arvosana (5-0) on loppukokeen arvosana. Alin hyväksytty suoritus on 65 % loppukokeen maksimipistemäärästä.

Mikäli opiskelijan suoritus on hylätty, on opiskelijalla oikeus osallistua uusintatenttiin. Kurssin uusintatenttipäivä on noin kuukauden kuluessa kurssitentistä. Tämän jälkeen uusintatenttiin voi osallistua, kun kurssi järjestetään seuraavan kerran. Uusintatentteihin ilmoittaudutaan kurssin opettajalle sähköpostitse viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä.

 

 
Edellytykset 

Ranska 1-2 tai vastaavat taidot. Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotaso A2; kohdekielen perusopinnot, jotka ovat pohjana kielitaidon kartuttamiselle opintojaksoilla Ranska 4.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on suunnattu kaikkien tieteenalojen opiskelijoille.

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa tai osaa siitä ei voi korvata muulla suorituksella.

Opintojakson vastuuopettaja voi myöntää poikkeuksen opetussuunnitelman mukaisesta suoritustavasta erityisen painavasta syystä.


Opetuksen kieli
Suomi ja ranska

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Joensuu, Kuopio: Ranska 3  Luento- ja harjoituskurssi  Liisa Kohvakka 
08.09.20ti 16.00-18.00
10.09.20to 14.00-16.00
15.09.20ti 16.00-18.00
17.09.20to 14.00-16.00
22.09.20ti 16.00-18.00
24.09.20to 14.00-16.00
29.09.20ti 16.00-18.00
01.10.20to 14.00-16.00
06.10.20ti 16.00-18.00
08.10.20to 14.00-16.00
20.10.20ti 16.00-18.00
22.10.20to 14.00-16.00
27.10.20ti 16.00-18.00
29.10.20to 14.00-16.00
03.11.20ti 16.00-18.00
05.11.20to 14.00-16.00
10.11.20ti 16.00-18.00
12.11.20to 14.00-16.00
17.11.20ti 16.00-18.00
19.11.20to 14.00-16.00
24.11.20ti 16.00-18.00
26.11.20to 14.00-16.00
01.12.20ti 16.00-18.00
03.12.20to 14.00-16.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa