Study unit

Show courses/exams
5211211 Marketing Management, 6 Cp 
Code 5211211  Validity 01.08.2009 -
Name Marketing Management  Abbreviation Marketing Manag 
Credits6 Cp  Date of expiry  
TypeIntermediate Studies Subject0324 Business Economics 
ClassStudy Unit  Hours  
Study right   Grading0-5 
Recommended scheduling 
   
Organisation Business, Joensuu (J) 

Teachers
Name
Sasu Tuominen 

Study unit's general literature:
Author Title Year Obligatory library
     Hollesen, S.  Marketing management. A relationship approach.    Obligatory library
     Lisäksi  Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali    Obligatory library
     Additional information Luentomoniste ja mahdollinen muu materiaali verkkoympäristössä.


Description
Learning outcomes 

Opiskelija:

ymmärtää kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen viitekehyksen strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka

tiedostaa perinteisten markkinointiohjelmien sekä suhdemarkkinoinnin vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn

ymmärtää markkinatutkimuksen sekä markkinoinnin kontrolloinnin roolin osana markkinoinnin suunnittelua ja johtamista

osaa käyttää markkinoinnin päätöksentekoon tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä

osaa soveltaa laatia ohjeistetusti markkinointisuunnitelman

osaa analysoida markkinointistrategian ja toimenpiteiden onnistuneisuutta sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä apuna käyttäen

 
Content 

Markkinoinnin toimintaympäristön ja kilpailutilanteen arviointi

Markkinoinnin strateginen suunnitteluprosessi

Markkinoinnin kilpailukeinojen ja suhdemarkkinoinnin hyödyntäminen

Markkinoinnin organisointi ja kontrollointi

 
Modes of study 

Lähiopintojakso: (tarkoitettu ensisijaisesti tutkinto-opiskelijoille ja DI -muuntokoulutusopiskelijoille, osallistujamäärä maks. 35)

 

Luennot: Kontaktiluennot (12t) sekä verkkoluennot

Seminaarit: Pakollinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn (8t)

Ryhmätyö: Simulaatiopelin pelaaminen verkossa sekä markkinointisuunnitelman laatiminen (62t)

Itsenäinen työskentely: (80t)

Tentti: (4t)

 

Verkko-opintojakso: (tarkoitettu ensisijaisesti sivuaineopiskelijoille ja avoimen opiskelijoille)

Verkkoluennot – ja materiaali, tentti ja harjoitustyö.

 
Teaching methods 

Kontaktiluennot sekä verkkoluennot, seminaarityöskentely, simulaatiopelin pelaaminen verkossa, markkinointisuunnitelman laatiminen, kirjallinen kuulustelu.

 
Study materials 

Hollesen, S. (2014). Marketing management. A relationship approach. 3rd ed., tai uudempi painos.

Luentomoniste ja -materiaali verkkoympäristössä.

 
Evaluation criteria 

Arvostelu (0-5).

Lähiopintojakso: luentokuulustelu (60%), simulaatiopeli ja harjoitustyö (yht. 40%). Seminaareissa läsnäolopakko.

 

Verkko-opintojakso: verkkotentti (70%) ja harjoitustehtävä (30%)

 
Prerequisites 

Lähiopintojakso: markkinoinnin perusteet ja laskentatoimen perusteet

Verkko-opintojakso: markkinoinnin perusteet

 
Time 

Kauppatieteiden kandidaatin opintojen 2.-3. vuosi.

 
Offering data 

Kauppatieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat, DI -muuntokoulutusopiskelijat

 
Key words 

Markkinointistrategiat, kilpailuympäristö, markkinoinnin suunnittelu, markkinoinnin kilpailukeinot, markkinoinnin kontrollointi.

 
Campus 

Joensuun kampus

 
Further information 

Lähiopetuksen osallistujamäärä maks. 35, tutkinto-opiskelijat ilmoittautumisessa etusijalla. 

Opetuksen kieli: suomi

 


Letter (J, K) in front of the name of the course/exam indicates the campus on which teaching or exam takes place: J = Joensuu, K = Kuopio.

Present and future teaching
Functions Name Type Cp Teacher Timetable
Registration not started Marketing Management  Lecture and exercise course  Sasu Tuominen  13.01.22 -31.05.22

Future exams
Functions Name Type Cp Teacher Timetable
Registration not started Marketing Management  Examination  Sasu Tuominen 
25.03.22fri 13.00-17.00
Registration not started Marketing Management  Examination  Sasu Tuominen 
29.04.22fri 13.00-17.00
Registration not started Marketing Management  Examination  Sasu Tuominen 
20.05.22fri 13.00-17.00