Study unit

Show courses/exams
5210105 Introduction to Marketing, 6 Cp 
Code 5210105  Validity 01.01.1995 -
Name Introduction to Marketing  Abbreviation Introduction to 
Credits6 Cp  Date of expiry  
TypeBasic Studies Subject0324 Business Economics 
ClassStudy Unit  Hours  
Study right   Grading0-5 
Recommended scheduling 
   
Organisation Business, Joensuu (J), Business, Kuopio (K) 

Study unit's general literature:
Author Title Year Obligatory library
     Brassington, F. - Pettitt, S.  Essentials of Marketing, 2/E  2007  Obligatory library
     Additional information (2007/2013)


Description
Learning outcomes 

Opiskelija osaa

tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa

nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit

määritellä markkinoinnin perustyökalut

soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa

raportoida ryhmätyön tulokset

arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia

 
Content 

Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

 
Modes of study 

Joensuu/Kuopio lähiopetus:

Kontaktiopetus 30 t, itsenäinen työskentely 128 t, tentti (Kuopio 4 t) (Joensuu 1t)

Verkkototeutus:

Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu ja verkkotentti.

 
Teaching methods 

Joensuu lähiopetus:

Luennot sekä verkkoluennot Moodlessa, ryhmätyö (kirjallinen raportti ja suullinen esitys), tentti.

 

Kuopio lähiopetus:

Luennot, itseopiskelutehtävät ja harjoitukset (vähintään 4 harjoituskertaa/opiskelija).

Flipattu kurssi eli luentoaineistot ja case-harjoitusten tekstit opiskellaan Moodlesta ennen harjoituksia.

 

Verkkototeutus:

Verkko-opinnot kokonaisuudessaan Moodlessa

 
Study materials 

Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson. (myös e-kirjana)

Artikkelit ja oppimateriaali Moodlessa.

 
Evaluation criteria 

Tentti 0–5.

 

Kuopio lähiopetus:

Lisäpisteitä itseopiskelutehtävistä.

 
Time 

Perustutkinto-opiskelijat:

Kauppatieteiden kandidaatin opintojen 1. vuosi.

 
Offering data 

Opintojakso on avoin kaikille.

 
Key words 

Markkinointi, perusopinnot. Markkinointi ja uusi liiketoiminta.

 
Campus 

Joensuu ja Kuopio

 
Further information 

Ilmoittautuminen Weboodissa viikkoa ennen kurssin alkua.

Opiskelijamäärä lähiopetuksessa max 120. Etusija kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijoilla ja sen jälkeen muut ilmoittautumisjärjestyksessä.

Muille kuin pääaineopiskelijoille on tarjolla myös tämän kurssin korvaava, valtakunnallinen Markkinoinnin ja myynnin perusteet -verkkokurssi (5 op), ks. Weboodi, kurssinumero 5215903.

Opetuksen kieli: suomi

 


Letter (J, K) in front of the name of the course/exam indicates the campus on which teaching or exam takes place: J = Joensuu, K = Kuopio.

Present and future teaching
Functions Name Type Cp Teacher Timetable
Register Introduction to Marketing  Web course  Sasu Tuominen  01.09.21 -31.07.22
  Introduction to Marketing  Lecture and exercise course    10.09.21 -31.05.22

Future exams
Functions Name Type Cp Teacher Timetable
Register Introduction to Marketing  Web exam  Sasu Tuominen 
29.10.21fri -
  Introduction to Marketing  Web exam  Sasu Tuominen  25.11.21
Registration not started Introduction to Marketing  Web exam  Sasu Tuominen  17.01.22
Registration not started Introduction to Marketing  Web exam  Outi-Maaria Palo-oja  01.04.22
Registration not started Introduction to Marketing  Web exam  Outi-Maaria Palo-oja  22.04.22
Registration not started Introduction to Marketing  Web exam  Outi-Maaria Palo-oja  13.05.22