Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5210105 Markkinoinnin perusteet, 6 op 
Tunniste 5210105  Voimassaolo 01.01.1995 -
Nimi Markkinoinnin perusteet  Lyhenne Markkinoinnin p 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0324 Liiketaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kauppatieteet, Joensuu (J), Kauppatieteet, Kuopio (K) 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Brassington, F. - Pettitt, S.  Essentials of Marketing, 2/E  2007  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot (2007/2013)


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa

tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa

nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit

määritellä markkinoinnin perustyökalut

soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa

raportoida ryhmätyön tulokset

arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia

 
Sisältö 

Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

 
Suoritustavat 

Joensuu/Kuopio lähiopetus:

Kontaktiopetus 30 t, itsenäinen työskentely 128 t, tentti (Kuopio 4 t) (Joensuu 1t)

Verkkototeutus:

Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu ja verkkotentti.

 
Toteutustavat 

Joensuu lähiopetus:

Luennot sekä verkkoluennot Moodlessa, ryhmätyö (kirjallinen raportti ja suullinen esitys), tentti.

 

Kuopio lähiopetus:

Luennot, itseopiskelutehtävät ja harjoitukset (vähintään 4 harjoituskertaa/opiskelija).

Flipattu kurssi eli luentoaineistot ja case-harjoitusten tekstit opiskellaan Moodlesta ennen harjoituksia.

 

Verkkototeutus:

Verkko-opinnot kokonaisuudessaan Moodlessa

 
Oppimateriaalit 

Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson. (myös e-kirjana)

Artikkelit ja oppimateriaali Moodlessa.

 
Arvosteluperusteet 

Tentti 0–5.

 

Kuopio lähiopetus:

Lisäpisteitä itseopiskelutehtävistä.

 
Ajankohta 

Perustutkinto-opiskelijat:

Kauppatieteiden kandidaatin opintojen 1. vuosi.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on avoin kaikille.

 
Avainsanat 

Markkinointi, perusopinnot. Markkinointi ja uusi liiketoiminta.

 
Kampus 

Joensuu ja Kuopio

 
Lisätietoja 

Ilmoittautuminen Weboodissa viikkoa ennen kurssin alkua.

Opiskelijamäärä lähiopetuksessa max 120. Etusija kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijoilla ja sen jälkeen muut ilmoittautumisjärjestyksessä.

Muille kuin pääaineopiskelijoille on tarjolla myös tämän kurssin korvaava, valtakunnallinen Markkinoinnin ja myynnin perusteet -verkkokurssi (5 op), ks. Weboodi, kurssinumero 5215903.

Opetuksen kieli: suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Markkinoinnin perusteet (Verkkototeutus)  Verkkokurssi  Sasu Tuominen  01.09.21 -31.07.22
ilmoittautuminen päättynyt Markkinoinnin perusteet  Luento- ja harjoituskurssi    10.09.21 -31.05.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Verkkotentti: Markkinoinnin perusteet  Verkkotentti  Outi-Maaria Palo-oja  13.05.22