Study unit

Show courses/exams
5311026 Basics of Law, 1 Cp 
Code 5311026  Validity 01.01.2018 -
Name Basics of Law  Abbreviation Basics of Law 
Credits1 Cp  Date of expiry  
TypeGeneral Studies Subject0308 Science of Law 
ClassStudy Unit  Hours  
Study right   GradingFail-Pass 
Recommended scheduling 
   
Organisation Law (J) 

Teachers
Name
Jonna Kosonen 

Description
Learning outcomes 

Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä keskeiset oikeudenalat ja näiden peruskäsitteet. Opintojakso antaa perusvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun.

 
Content 
  • Oikeudelliseen tulkintaan ja argumentaatioon liittyvät peruslähtökohdat, oikeustieteen keskeiset suuntaukset ja oikeusjärjestelmän kokonaisuus. 
  • Julkisoikeuden, siviilioikeuden ja rikosoikeuden oikeudenalojen ominaispiirteet ja peruskäsitteet.  
  • Oikeusturvajärjestelmän pääpiirteet. 

 

 
Modes of study 

Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali ja sen tenttiminen DigiCampus-oppimisympäristössä (https://digicampus.fi) opiskelijan haluamana ajankohtana. Opintojaksolle ei tarvitse ilmoittautua Weboodissa.

Tentti on 40 kysymyksen monivalintatentti, josta opiskelijan on saatava oikein 20 kohtaa.  Aloitusajankohdan jälkeen opiskelijalla on 30 minuuttia aikaa vastata kysymyksiin.

Opintojakso on tarjolla myös opiskelijoille, joilla ei ole tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta Itä-Suomen yliopistoon (ns. Mooc-opiskelijat):

·         Opintojakson materiaalit ovat vapaasti saatavissa DigiCampus-oppimisympäristössä.

·         Opintojakson tentin suorittamiseksi suljetussa DigiCampus-ympäristössä ja opintopisteiden opintorekisteriin kirjaamiseksi opiskelijan on hankittava opinto-oikeus Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon (12 e)

·         Opintojakson suorittaminen mooc-opintoina (eli opiskelijat, joilla ei ole opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopistoon) on mahdollista 1.9.2019 alkaen.

 
Study materials 

Oikeudellisen ajattelun perusteita. Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2018. Oppikirja on luettavissa Internetissä:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2853-5

 
Evaluation criteria 

HYV-HYL. 

Tentti on 40 kysymyksen monivalintatentti, josta opiskelijan on saatava oikein 20 kohtaa.   

Opiskelija voi suorittaa tentin haluamaan ajankohtana Digicampuksessa (1.8.2020-31.7.2021). Tentit arvioidaan seuraavina ajankohtina 7.9.2020, 15.9.2020, 19.10.2020,  19.11.2020, 8.1.2021, 8.3.2021, 28.4.2021 ja 7.6.2021. (Kun opintojakson suorittaa ajalla 1.7.-15.8.2021, opintojakso tarkastetaan ja merkitään rekisteriin 15.8. jälkeen siten, että suoritusajankohdaksi merkitään rekisteriin 15.8.)

 

 
Teachers 

Yliopisto-opettaja Jonna Kosonen. Opintojakson suorittamiseen liittyvät kysymykset ja tiedustelut jonna.kosonen@uef.fi

Kevät 2021: Sari Korhonen

 
Campus 

Opetus ei ole sidottu kampukseen.

 
Further information 

Opetuskieli suomi.

Lisätietoja opintojakson suorittamisesta löydät DigiCampus-oppimisympäristöstä. Ei Weboodi-ilmoittautumista!

Opintojakso on pakollinen kaikille HTK- tai ON-tutkintoa suorittaville.   

Mikäli opiskelija on suorittanut opintojakson 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op, hän ei voi suorittaa opintojaksoa Oikeustieteen perusteet. 

Kurssi löytyy digicampuksesta kategoriasta: "Kaikille avoimet kurssit / MOOC". Kurssiavainta ei vaadita.

 

 


Letter (J, K) in front of the name of the course/exam indicates the campus on which teaching or exam takes place: J = Joensuu, K = Kuopio.

Present and future teaching
Functions Name Type Cp Teacher Timetable
Registration ended Basics of Law  Lecture  Jonna Kosonen,
Sampo Mielityinen 
06.09.21mon 10.00-12.00
26.10.21tue 12.00-16.00

Future exams
No exams