Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311026 Oikeustieteen perusteet, 1 op 
Tunniste 5311026  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Oikeustieteen perusteet  Lyhenne Oikeustieteen p 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0308 Oikeustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Jonna Kosonen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä keskeiset oikeudenalat ja näiden peruskäsitteet. Opintojakso antaa perusvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun.

 
Sisältö 
  • Oikeudelliseen tulkintaan ja argumentaatioon liittyvät peruslähtökohdat, oikeustieteen keskeiset suuntaukset ja oikeusjärjestelmän kokonaisuus. 
  • Julkisoikeuden, siviilioikeuden ja rikosoikeuden oikeudenalojen ominaispiirteet ja peruskäsitteet.  
  • Oikeusturvajärjestelmän pääpiirteet. 

 

 
Suoritustavat 

Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali ja sen tenttiminen DigiCampus-oppimisympäristössä (https://digicampus.fi) opiskelijan haluamana ajankohtana. Opintojaksolle ei tarvitse ilmoittautua Weboodissa.

Tentti on 40 kysymyksen monivalintatentti, josta opiskelijan on saatava oikein 20 kohtaa.  Aloitusajankohdan jälkeen opiskelijalla on 30 minuuttia aikaa vastata kysymyksiin.

Opintojakso on tarjolla myös opiskelijoille, joilla ei ole tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta Itä-Suomen yliopistoon (ns. Mooc-opiskelijat):

·         Opintojakson materiaalit ovat vapaasti saatavissa DigiCampus-oppimisympäristössä.

·         Opintojakson tentin suorittamiseksi suljetussa DigiCampus-ympäristössä ja opintopisteiden opintorekisteriin kirjaamiseksi opiskelijan on hankittava opinto-oikeus Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon (12 e)

·         Opintojakson suorittaminen mooc-opintoina (eli opiskelijat, joilla ei ole opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopistoon) on mahdollista 1.9.2019 alkaen.

 
Oppimateriaalit 

Oikeudellisen ajattelun perusteita. Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2018. Oppikirja on luettavissa Internetissä:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2853-5

 
Arvosteluperusteet 

HYV-HYL. 

Tentti on 40 kysymyksen monivalintatentti, josta opiskelijan on saatava oikein 20 kohtaa.   

Opiskelija voi suorittaa tentin haluamaan ajankohtana Digicampuksessa (1.8.2020-31.7.2021). Tentit arvioidaan seuraavina ajankohtina 7.9.2020, 15.9.2020, 19.10.2020,  19.11.2020, 8.1.2021, 8.3.2021, 28.4.2021 ja 7.6.2021. (Kun opintojakson suorittaa ajalla 1.7.-15.8.2021, opintojakso tarkastetaan ja merkitään rekisteriin 15.8. jälkeen siten, että suoritusajankohdaksi merkitään rekisteriin 15.8.)

 

 
Opettajat 

Yliopisto-opettaja Jonna Kosonen. Opintojakson suorittamiseen liittyvät kysymykset ja tiedustelut jonna.kosonen@uef.fi

Kevät 2021: Sari Korhonen

 
Kampus 

Opetus ei ole sidottu kampukseen.

 
Lisätietoja 

Opetuskieli suomi.

Lisätietoja opintojakson suorittamisesta löydät DigiCampus-oppimisympäristöstä. Ei Weboodi-ilmoittautumista!

Opintojakso on pakollinen kaikille HTK- tai ON-tutkintoa suorittaville.   

Mikäli opiskelija on suorittanut opintojakson 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op, hän ei voi suorittaa opintojaksoa Oikeustieteen perusteet. 

Kurssi löytyy digicampuksesta kategoriasta: "Kaikille avoimet kurssit / MOOC". Kurssiavainta ei vaadita.

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Oikeustieteen perusteet  Luento  Jonna Kosonen,
Sampo Mielityinen 
06.09.21ma 10.00-12.00
26.10.21ti 12.00-16.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa