Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8010308 English Academic and Professional Communication, 1-2 op 
Tunniste 8010308  Voimassaolo 07.04.2015 -
Nimi English Academic and Professional Communication  Lyhenne EAPC 
Laajuus1-2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, Kuopio (K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa

keskustella englanniksi omaan alaansa liittyvistä aiheista,

soveltaa kulttuurienvälisen viestinnän taitoja sekä englannin kielen konventioita keskusteluissa,

esitelmissä ja muissa suullisissa tehtävissä,

kirjoittaa omaan alaansa liittyviä tekstejä riittävällä sujuvuudella,

valmistaa ja pitää selkeän esitelmän omaan alaansa liittyvästä aiheesta,

antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja kehittää taitojaan annetun palautteen perusteella,

työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä arvioida omaa oppimistaan.

 
Sisältö 

Opintojaksolla harjoitellaan oman tieteenalan ja työtehtävien suullista ja kirjallista viestintää

englanniksi, kartutetaan oman alan sanastoa sekä harjoitellaan ja pidetään omaan alaan liittyvä

suullinen esitys. Opintojaksolla kirjoitetaan myös omaan alaan liittyvä kirjallinen työ.

 
Suoritustavat 

TUTKINTO-OPISKELIJAT

Kurssia varten opiskelijan tulee varata 27 tai 54 tuntia (1-2 op). Opiskelija suorittaa opintojakson

sen laajuisena kuin se hänen tutkintovaatimuksiinsa sisältyy.

Kurssilla on esim. kirjallisia yksilö- ja ryhmätehtäviä ja keskusteluita.

Opintojakson vaihtoehtoiset suoritustavat:

8010002 English Academic and Professional Communication, AHOT-näyttökoe

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAT Kurssia varten opiskelijan tulee varata 54 tuntia. Se suoritetaan
2 op laajuisena. Kurssilla on esim. kirjallisia yksilö- ja ryhmätehtäviä ja keskusteluita.

 
Toteutustavat 

TUTKINTO-OPISKELIJAT

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Verkkovälitteiseen osallistumiseen vaaditaan riittävät tekniset varusteet (esim. riittävän nopea

verkkoyhteys, kuulokkeet, mikrofoni ja web-kamera) ja valmiudet käyttää vaadittua tekniikkaa.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, verkko-opetukseen sekä kurssiin kuuluvat tehtävät

ja harjoitukset. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti verkkovälitteisesti, mutta voi sisältää myös

kontaktiopetusta kampuksella ja/tai etäyhteydellä. Aikatauluun merkityt tapaamiset ovat

pakollisia.

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAT

Opetuksen aikataulu ilmoitetaan Opintopolussa, jota kautta myös ilmoittaudutaan opintojaksolle.

UEF:n avoimessa yliopistossa opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Verkkovälitteiseen osallistumiseen vaaditaan riittävät tekniset varusteet (esim. riittävän nopea

verkkoyhteys, kuulokkeet, mikrofoni ja web-kamera) ja valmiudet käyttää vaadittua tekniikkaa. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset. Opiskelu

tapahtuu verkkovälitteisesti. Aikatauluun merkityt tapaamiset ovat pakollisia.

Yhteistyöoppilaitoksissa opetus toteutetaan lähiopetuksena.

 
Oppimateriaalit 

Opettajan jakama aineisto ja verkkomateriaali

 

 
Arvosteluperusteet 

Jatkuva arviointi.

Kaikista seuraavista osioista on saatava hyväksytty suoritus:

1) aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen, arviointi hyl/hyv,

2) oppimistehtävät, arviointi hyl/hyv,

3) kirjallinen työ, arviointi hyl/hyv.

Hyväksytyn arvosanan vähimmäisvaatimuksena on, että opiskelija tuntee keskeisimmän opintojaksoon liittyvän sanaston ja rakenteet sekä osaa toimia tyydyttävällä tavalla useimmissa opintojakson kuvauksessa mainituissa viestintätilanteissa.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen.

 

 

 
Edellytykset 

Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taso B2 (lukion A-englanti)

Tutkinto-opiskelijoilla pitää olla English Academic Reading Skills –opintojakso (kurssi tai näyttökoe) suoritettuna ennen English Academic and Professional Communication -opintojaksoa.

 
Ajankohta 

Tutkinto-opiskelijoilla tutkintorakenteen suositusten mukaisesti

Avoimen yliopiston opiskelijoilla vapaavalintainen

 
Tarjontatieto 

TUTKINTO-OPISKELIJAT

1) Kandidaatin tutkintoon kuuluva opintojakso hoitotieteiden ja terveyden edistämisen

koulutusohjelmassa.

2) Vaihtoehtoinen suoritustapa kandidaatin tutkinnon English Academic and Professional

Communication -opintojaksolle.

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti Kuopion kampuksen opiskelijoille ja se suoritetaan joko 1

tai 2 op:n laajuisena oman koulutusohjelman tutkintovaatimusten mukaisesti.

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAT

UEF:n tutkintovaatimusten mukainen akateemisen englannin opintojakso

UEF:n avoimen yliopiston opiskelijoille on oma ryhmä (25 opiskelijaa).

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Korvaavuuksista päättää kielikeskus. Vain tutkinto-opiskelijat voivat hakea korvaavuuksia.

Opetuksen kieli (pakollinen tieto)

englanti

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa