Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
2321106 Monikulttuurisuusprojekti, 5 op 
Tunniste 2321106  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Monikulttuurisuusprojekti  Lyhenne Monikulttuurisu 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0141 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

On completion of the course the successful student will be able to

  • plan, implement and evaluate a small-scale research or development project on the topics related to diversity management
  • work purposefully and effectively in a multicultural environment
  • interact successfully in a multicultural environment
  • report the key findings or results of his/her project in speech and writing
 
Sisältö 

Project kick-off: setting project aims, stages, phases and milestones (4 h), collecting relevant data from different sources, launching and implementing a project, project evaluation, presentation of the project outcomes in a seminar (6 h), project closure: written project report

 
Suoritustavat 

Kick-off seminar 4 h, steering of project groups 6 h (milestones), implementing, project reporting and evaluation 99 h, preparing for the final seminar 20 h, seminar 6 h.

 
Toteutustavat 

Contact teaching, counselling in small groups, project work

 
Oppimateriaalit 

Available in the online learning environment.

 
Arvosteluperusteet 

Written learning assignments in the online learning environment. 0-5.

5 = Excellent
Broad and deep presentation and reflection of the topic of the project. Many-sided and critical use of references. Project process and outcome demonstrate excellent in-depth and critical thinking and follow assignment instructions.

4 = Very good
Broad and deep presentation and reflection of the topic of the project. Many-sided and critical use of references. Project process and outcome demonstrate very good in-depth and critical thinking and follow assignment instructions.

3 = Good
Good presentation and reflection of the topic of the project. Critical use of references. Project process and outcome demonstrate good in-depth and critical thinking and follow assignment instructions.

2 = Satisfactory
Presentation and reflection of the topic of the project. Use of some topical references. Project process and outcome demonstrate a little critical thinking and follow assignment instructions.

1 = Accepted/ Passed

Presentation and reflection of the topic of the project. Use of only some topical references. Project process and outcome demonstrate little critical thinking, although follow minimally assignment instructions.

0 = Fail (blank in the grades table)

Inappropriate presentation and reflection of the topic of the project. Use of inappropriate or no references. Project process and outcome demonstrate no critical thinking, although do not follow assignment instructions.

 
Opettajat 

Kirsi-Marja Toivanen (Karelia, development projects), Päivi Björn and Anne Nupponen (UEF, research projects)

 
Tarjontatieto 

All degree students of the University of Eastern Finland, KARELIA University of Applied Sciences and to international exchange students in both institutions.

 
Kampus 

Joensuu, Karelia UAS and UEF

 
Lisätietoja 

kirsi.toivanen@karelia.fi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa