Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513174 Metsien terveys ja sen hallinta, 3 op 
Tunniste 3513174  Voimassaolo 01.02.2018 -
Nimi Metsien terveys ja sen hallinta  Lyhenne FoHeMa 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Ari Pappinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Perehtyminen johonkin metsien terveyteen liittyvään erityisteemaan.

 
Sisältö 

Metsäeläintieteen, metsäpatologian tai metsämikrobiologian teemat ja metsätuhot ja niiden hallinta. Metsäekosysteemin häiriöiden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset metsien terveyteen sekä biodiversiteetin käyttö ja hoito.

 
Suoritustavat 

Raportin kirjoittaminen (10 sivua) hyväksytystä aiheesta sovitun kirjallisuuden pohjalta (lähdemateriaali vähintään 100 sivua).

 
Oppimateriaalit 

Sovitaan opiskelijan kanssa valitun aiheen pohjalta.

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty/Hylätty

 
Opettajat 

Metsänsuojelun professori

 
Edellytykset 

Metsätuhot ja -taudit (351010) tai vastaavat metsien terveyteen liittyvät opinnot.

 
Ajankohta 

Jatkuva ilmoittautuminen

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu WebOodiin ilmoittautumisen lisäksi kurssin Moodlessa, jossa on myös tarkemmat kurssin suoritusohjeet. Vaadittava kirjallisuus ja raportin aihe sovitaan opettajan kanssa ennen varsinaisen työn aloittamista. Voi tehdä suomeksi tai englanniksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu J: Metsien terveys ja sen hallinta  Verkkokurssi  Ari Pappinen  01.09.21 -31.05.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa