Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513155 Spatiaalinen optimointi ja uusien tietolähteiden hyödyntäminen metsäsuunnittelussa, 3 op 
Tunniste 3513155  Voimassaolo 01.04.2016 -
Nimi Spatiaalinen optimointi ja uusien tietolähteiden hyödyntäminen metsäsuunnittelussa  Lyhenne SpatOp 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Edeltävät opinnot
Kaikki nämä opintojaksot
    3511007 Metsän mittaus
    3512006 Kaukokartoituksen peruskurssi
    3512012 Metsäsuunnittelun teoreettiset perusteet
    3510005 Sovelletun geoinformatiikan peruskurssi
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Petteri Packalen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää spatiaalisen optimoinnin periaatteen ja uusien kaukokartoitusmenetelmien käyttömahdollisuudet metsäsuunnittelussa.

 
Sisältö 

Kaukokartoitus, metsäsuunnittelu, metsien inventointi, kuvankäsittely, spatiaalinen optimointi.

 
Suoritustavat 

Luennot (16 h), harjoitukset/harjoitustyö (16 h), tentti.

 
Toteutustavat 

Päivitys 9.11.2020:

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena kevätlukukaudella 2021. Tentit lähitoteutuksena salitenttinä. 

 
Oppimateriaalit 

Määritetään myöhemmin.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Professori, Metsien käytön optimointi, vierailevia luennoitsijoita.

 
Edellytykset 

Metsän mittaus (3511007), Kaukokartoituksen peruskurssi (3512006), Paikkatietojärjestelmien peruskurssi/Sovelletun geoinformatiikan peruskurssi (3510005), Metsäsuunnittelun teoreettiset perusteet (3512012).

 
Ajankohta 

Joka toinen vuosi (kevät 2021, 3. periodi).

 
Tarjontatieto 

Suomalaiset ja kansainväliset opiskelijat.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/harjoitustyön/esseen/oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Spatiaalinen optimointi ja uusien tietolähteiden hyödyntäminen metsäsuunnittelussa  Yleinen tentti  Petteri Packalen 
15.09.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Spatiaalinen optimointi ja uusien tietolähteiden hyödyntäminen metsäsuunnittelussa  Yleinen tentti  Petteri Packalen 
13.04.22ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Spatiaalinen optimointi ja uusien tietolähteiden hyödyntäminen metsäsuunnittelussa  Yleinen tentti  Petteri Packalen 
04.05.22ke 12.00-16.00