Study unit

Show courses/exams
5311317 J: Digitalization and Law, 5 Cp 
Code 5311317  Validity 01.01.2015 -
Name J: Digitalization and Law  Abbreviation J: Digitalizati 
Credits5 Cp  Date of expiry  
TypeIntermediate Studies Subject0302 Administrative Law 
ClassStudy Unit  Hours  
Study right   Grading0-5 
Recommended scheduling 
   
Organisation Law (J) 

Teachers
Name
Tomi Voutilainen 

Description
Learning outcomes 

Students know the regulation of the information technology and IT administration.

 
Modes of study 

The course consists of lectures 10 hours and seminar 8 hours. The student will analyze a topical IT law issue or case utilizing various national, regional and international legal sources. The course requirement consists of a case analysis or legal memorandum of 15 pages. Topics are selected during first week of lectures.

 
Study materials 

Voutilainen Tomi: Tietohallintolain sääntelymallin problematiikkaa, Edilex 2013/30.
Voutilainen Tomi: ICT-oikeus sähköisessä hallinnossa - ICT-oikeudelliset periaatteet ja sähköinen hallintomenettely, Edita Publishing Oy, Helsinki 2009.
Voutilainen Tomi - Räsänen Isamaria: Sähköisen asioinnin lainsäädännön seuranta- ja kehittämistutkimus, valtiovarainministeriön julkaisuja 30/2013, Helsinki.
Galkin Denis - Kurvinen Evgeniya - Lehtoviita Juho - Pesu Jarkko - Voutilainen Tomi: Kuntien ICT-palvelut ja niiden järjestäminen. Valtiovarainministeriön julkaisuja 8/2015, Helsinki.
Innanen Antti - Saarimäki Jarkko: Internetoikeus, Edita Publishing Oy, Helsinki 2012.
Hoikka Mikko - Neuvonen Riku - Rautiainen Pauli: Viestintämarkkinaoikeus, Helsingin Kamari, Helsinki 2015.
Pesonen Pirkko: Sosiaalisen median lait, Lakimiesliiton Kustannus Oy, Helsinki 2013.
Pihlajarinne Taina: Lupa linkittää – toisen aineiston hyödyntämisen tekijänoikeudelliset, Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 2012.
Internetvälittäjä ja tekijänoikeuden loukkaus, Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 2012.
Lloyd Ian: Information Technology Law (7 th edition), Oxford University Press 2014.
Rowland Diane - Kohl Uta - Charlesworth Andrew: Information Technology Law (Fourth Edition), Routledge, London and New York 2012.
Oksanen Ville: Five Essays on Copyright in the Digital Era, Turre Publishing, a Division of Turre Legal ltd., Helsinki 2005.
Välimäki Mikko: The Rise of Open Source Licensing. A Challenge to the Use of Intellectual Property in the Software Industry. Turre Publishing, a Division of Turre Legal ltd., 2005.

 
Teachers 

Tommi Oikarinen ja Tomi Voutilainen

 
Prerequisites 

The Courses of Public Procurement and Information Law OR course of Software Engineering should be passed before taking this course.

 
Further information 

Teaching language is Finnish.

 


Letter (J, K) in front of the name of the course/exam indicates the campus on which teaching or exam takes place: J = Joensuu, K = Kuopio.

Present and future teaching
No teaching

Future exams
No exams