Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311066 Venäjän oikeuden perusopinnot, 25 op 
Tunniste 5311066  Voimassaolo 01.01.2015 - 31.07.2022
Nimi Venäjän oikeuden perusopinnot  Lyhenne Venäjän oikeude 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0308 Oikeustiede 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Heikki Kallio 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa