Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513142 Puumateriaalitieteen perusteet, 4 op 
Tunniste 3513142  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi Puumateriaalitieteen perusteet  Lyhenne BasicsofWMS 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Ossi Turunen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Tiedolliset valmiudet: Kurssin jälkeen opiskelijat ymmärtävät ja tuntevat puun rakenteen ja sen kemiallisten komponenttien roolit ja ymmärtävät rakenne-ominaisuus –riippuvuussuhteita, ympäristötekijöiden vaikutusta puun ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen sekä tärkeimpien puu- ja kuitutuotteiden ja myös biokemiallisten tuotteiden ominaisuudet ja valmistusmenetelmät. Opiskelijat tutustuvat teollisiin tuotantoprosesseihin sekä alan tärkeimpiin tutkimusmenetelmiin.  

Yleiset valmiudet: Puutieteen, puunjalostuksen ja puutuotteiden valmistamisen keskeiset käsitteet ja menetelmät, akateeminen kirjoittaminen ja esiintymistaidot, ryhmätyöskentely ja tiedonhaku. Kurssi on tarkoitettu erityisesti MSc Wood Materials Science -ohjelman ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

 
Sisältö 

Puun rakenne ja ominaisuudet, puusta valmistettavat tuotteet ja niiden tuotantomenetelmät, puumateriaalitieteen menetelmät ja tutkimusalat, alan teollisuus. 

 
Suoritustavat 

Etäopetuksena. Kurssin tentit korvataan oppimistehtävillä. Luennot (16 h). Oppimistehtävät (25 h). Esitelmän valmistelu ja esittäminen ryhmässä, kuitenkin etätehtävänä (16 h). Kirjallisuuskatsauksen tekeminen (40 h). Itsenäistä työskentelyä (24h).

 
Oppimateriaalit 

Jaetaan kurssilla.

 
Arvosteluperusteet 

Tentti 0-5 (0=hylätty, 5=erinomainen) ja jatkuva arviointi.

 
Opettajat 

Puumateriaalitieteen professori Ossi Turunen

 
Ajankohta 

Luennoidaan joka vuosi, seuraavan kerran syyskuussa 2020.

 
Lisätietoja 

Opintojakso järjestetään englanniksi. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti orientaatiokurssiksi uusille MSc Wood Materials Science –ohjelman opiskelijoille.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu J, K: Puumateriaalitieteen perusteet  Luento- ja harjoituskurssi  Ossi Turunen  07.09.21 -21.10.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Puumateriaalitieteen perusteet  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
15.09.21ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Puumateriaalitieteen perusteet  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
13.10.21ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Puumateriaalitieteen perusteet  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
08.12.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Puumateriaalitieteen perusteet  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
09.02.22ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Puumateriaalitieteen perusteet  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
13.04.22ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Puumateriaalitieteen perusteet  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
03.06.22pe 12.00-16.00