Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513150 Yhteistoiminnallinen metsien käytön hallinta, 5 op 
Tunniste 3513150  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi Yhteistoiminnallinen metsien käytön hallinta  Lyhenne Co-man 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Jukka Tikkanen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
Alla mainitun oppimateriaalin lisäksi luennoilla osoitettava kirjallisuus.
     Lacuna-Richman C.  Growing from Seed: An Introduction to Social Forestry  2012  Pakollinen Saatavuus
     Daniels, S.E. and Walker, G.B  Working Through Environmental Conflict: The Collaborative Learning Approach  2001  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää metsien hallinnassa käytettyjen osallistavien ja yhteistoiminnallisten toimintatapojen perusteluja ja teoreettisia lähtökohtia sekä osaa soveltaa yhteistoiminnallista työtapaa tukevia menetelmiä.

 
Sisältö 

Yhteistoiminnallinen metsien käytön hallinta ja uusiin olosuhteisiin sopeutuminen kansainvälisen metsäpolitiikan tavoite- ja keinovalikoimassa. Metsätalouden sovittaminen paikallisiin tarpeisiin. Yhteistoiminnallisen metsien käytön tavoitteet, teoria sekä sovellukset luonnonvarojen käytön suunnittelussa ja organisaatioissa. Sosiaalisen metsätalouden peruskäsitteet. Osallistamisen työmenetelmät ja -suunnittelu.

 
Suoritustavat 

Luennot ja harjoitukset (32 h), yhteistoiminnallisia työtapoja soveltava projekti, kirjallisuus, tentti.

 
Toteutustavat 

Päivitetty 6.11.2020:

Toteutetaan etäopetuksena keväällä 2021.

 
Oppimateriaalit 

Luennoilla osoitettava kirjallisuus

Lacuna-Richman C., Growing from Seed: An Introduction to Social Forestry (2012)

Daniels, S.E. and Walker, G.B (2001) Working Through Environmental Conflict: The Collaborative Learning Approach

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Jukka Tikkanen ja vierailevat tuntiopettajat

 
Ajankohta 

Luennoidaan joka toinen vuosi. Seuraavan kerran keväällä 2021.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/harjoitustyön/esseen/oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa